PERSBERICHT; Geen afname alcoholvergiftigingen bij kinderen, wél vaker combinatie met drugsgebruik

Delft, 10 november 2020

Het aantal kinderen dat jaarlijks met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, is de afgelopen 12 jaar niet afgenomen. Ook is onder deze jongeren sinds 2017 een zorgwekkende stijging te zien van drugsgebruik. Dit blijkt uit de nieuwste onderzoekscijfers van kinderarts Nico van der Lely, tevens oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. In het onderzoek werden gegevens over alcoholvergiftigingen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde in de periode 2007 tot en met 2019 met elkaar vergeleken en onderzocht .

Toename middelengebruik
Waar de groep met alcohol geintoxiceerde adolescenten de afgelopen jaren nauwelijks is veranderd wat betreft gemiddelde ethanolspiegel, geslacht en schoolniveau, is de gemiddelde leeftijd gestegen van 14,97 in 2007 tot 15,69 jaar in 2019. Daarnaast valt op dat het gebruik van middelen, in combinatie met de alcoholintoxicatie, sinds 2017 aanzienlijk is toegenomen. In 2017 waren er in 8% van de meldingen aanwijzingen voor drugsgebruik, waar dit in 2019 was verhoogd naar 18.6%. Cannabis werd het vaakst gebruikt onder jongeren met alcoholintoxicaties en een positieve drugsscreening.

Van der Lely licht de trends toe: “De stijging van de gemiddelde leeftijd reflecteert het toegenomen bewustzijn in de samenleving over de kwalijke gevolgen van alcohol, met name in de jonge leeftijd. Kinderen van 12 of 13 zien we gelukkig nauwelijks meer binnenkomen. De verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd in 2014 heeft daar ook aan bijgedragen. Maar helaas zien we nog geen daling van het totaal aantal alcoholintoxicaties onder jongeren. Ook de stijging van middelengebruik in deze groep is verontrustend te noemen.”

Blijven werken aan alcoholbewuste generatie
Volgens Van der Lely dienen de data voor verdere preventieve maatregelen, gericht op kinderen, ouders en beleidsmakers. “We moeten ons blijven richten op bewustwording bij de jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken. Zo voorkomen we niet alleen ernstige hersenschade, maar gaan we ook richting een generatie die verantwoord met alcohol weet om te gaan. Bewustwording en preventie zijn essentieel. Daarom blijf ik mij samen met gemeenten, sportbonden en scholen onverminderd inzetten voor deze zaak en ben ik blij dat de staatssecretaris de bestrijding van problematisch alcoholgebruik heeft opgenomen in het nationaal preventieakkoord.”

Ziekenhuizen zien meer kinderen binnenkomen die alcohol én drugs hebben gebruikt

Ondanks campagnes en meer bewustwording bij ouders, belanden er nog altijd net zo veel kinderen in het ziekenhuis door alcoholvergiftiging als ruim tien jaar geleden.