Steun de Stichting

Donateur worden?

Dat kan!

Stichting Jeugd en Alcohol is voor de ontplooiing van haar activiteiten volledig afhankelijk van bijdragen, subsidies, donaties, giften, legaten en erfstellingen.
Elke bijdrage aan ons maatschappelijk relevante werk is zeer welkom.

Als donateur vermelden wij desgewenst uw naam op onze website en in ons jaarverslag.
In het jaarverslag leest u bovendien een verantwoording van de besteding van alle donaties.
Behalve uw naam op de website kunnen wij ook uw logo en een link naar uw website plaatsen.

Maak uw bijdrage over met de volgende gegevens:

RABO Bank
Rekening: NL52RABO0156130416
BIC Code: RABONL2U

Stichting Jeugd en Alcohol heeft de ANBI-status.
Uw donatie of gift is dus aftrekbaar bij de belastingen.

Steun Stichting Jeugd en Alcohol!