Veelgestelde vragen

Staat uw vraag met antwoord er niet tussen?

U kunt altijd contact met ons opnemen!

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar binge-drinken en hersenletsel. Er is gebleken dat jongeren die grote hoeveelheden alcohol binnen korte tijd drinken (binge) last kunnen krijgen van geheugen- en aandachtstoornissen. Ook kunnen ruimtelijk-visuele functies verstoord zijn.

Bij alcoholgebruik is er een verhoogde kans op fysiek letsel door verkeersongevallen, geweld of seksueel misbruik. Als gevolg van het alcoholgebruik zijn er evenwichtsstoornissen en ook afwijkingen in de zout- en vochthuishouding welke kunnen lijden tot vallen.

De relatie met psychische klachten is nog niet geheel duidelijk. Bij jongeren die alcohol gebruiken komt vaker ADHD en autistiforme stoornissen voor, met name ontremming lijkt daarin een rol te spelen. Ook opstandig gedrag, geweld en depressie zijn vaker aanwezig. Met name de vraag wat het kip en het ei is, is niet eenduidig te beantwoorden. Drinken jongeren met deze klachten meer, of is alcohol de oorzaak van deze klachten?

Naast het brein kunnen ook andere lichaamsdelen worden aangetast door alcohol. Alcohol leidt tot afbraak van spierweefsel (waarbij hart ook een spier is). Daarnaast is er een relatie aangetoond in het gebruik van alcohol en het krijgen van kanker, waaronder kanker in het maag-darmkanaal, borst-, mond- en keelkanker. Er wordt vaak gesuggereerd dat alcohol goed is voor de bloedvaten. Dit blijkt niet waar te zijn. Verder kan langdurig gebruik leiden tot leverfalen of alvleesklierontsteking. Dit zijn allemaal levensbedreigende aandoeningen die irreversibel zijn (de schade kan niet meer ongedaan gemaakt worden). Ze zijn derhalve ook niet makkelijk te behandelen. De enige ‘makkelijke’ oplossing is niet beginnen met drinken. Of op tijd stoppen met drinken. Bij verslaafden is dit echter een heel moeilijk probleem.

Binnen het Reinier de Graaf is een protocol ontwikkeld waarbij de jongeren die opgenomen zijn met een intoxicatie, uitgenodigd worden voor een afspraak op de poli van de kinderpsychologie en kindergeneeskunde. Hier wordt gekeken of er onderliggende problematiek is, o.a. verslaving, maar ook gezinsproblematiek of ernstige psychische problemen. Als er psychische of sociale problematiek aanwezig is, zal de jongere daar ook voor behandeld worden. Dit is geen direct gevolg, de relatie is nog onduidelijk, maar wel belangrijk om rekening mee te houden.

Met name ouders hebben een grote invloed op het alcoholgebruik van hun kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen van ouders die duidelijke regels stellen minder vaak en minder veel drinken. Ook op latere leeftijd.

Ook wij zien dit terug. Een groot deel van de kinderen die bij ons opgenomen is geeft aan dat ze in de thuissituatie drinken, of zelfs hun eerste slok alcohol thuis op hebben. De attitude van ouders verandert de laatste jaren, mogelijk door de verhoging van leeftijdsgrens naar 18 jaar. 4 op de 5 ouders geeft geen toestemming om te drinken.

Tot slot is er ook politieke invloed (wettelijke leeftijd dat alcoholgebruik is toegestaan, belasting op alcohol en sigaretten, openingstijden van cafés etc.) welke  direct meespeelt in het alcoholgebruik onder adolescenten.

Deze ontwikkelingen, die ook veel maatschappelijke-, of generatie-invloeden hebben, zijn in principe niet medisch van aard, maar van zeer groot belang voor de patiëntenzorg. Kinderartsen, maar ook huisartsen, of het ziekenhuis als geheel, kunnen helpen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Met name voorlichting is dan van belang.

Over het algemeen is het niet regio-gebonden. Heel veel jongeren in Nederland drinken, en de opnames van jongeren zijn verspreid over heel Nederland. Omdat Delft bekend staat om de alcohol poli, wordt er in deze regio iets meer opgenomen. Dit betekent niet dat het meer voorkomt.

Met name voorlichting over de schadelijke effecten wordt gegeven. Jongeren weten niet allemaal dat alcohol drinken slecht is voor je. Zoals ik hierboven zei, proberen we ook met name ouders aan te spreken op het gedrag van de jongeren. Zij hebben veel invloed op het wel of geen alcohol drinken van hun kind.

Adolescenten zijn nog niet volwassen, en hun verantwoordelijkheidsgevoel moet nog ontwikkeld worden. Het is niet zo dat je hen de schuld kan geven. Je kan ze alleen bewuster maken van de gevaren. En via andere wegen zorgen dat ze niet in aanraking komen met alcohol.

Ik vind persoonlijk dat dat zeker een goed idee is. Net als met seksuele voorlichting, en voorlichting over drugs, is de vraag wat de juiste leeftijdsgroep is, hoe je het over brengt en door wie het gedaan moet worden. Alleen SIRE-reclame spotjes, is wellicht niet genoeg.

Peer-pressure (groepsdruk van leeftijdsgenoten) is iets wat met name onder adolescenten een hele grote rol speelt. Door voorlichting aan elkaar te geven, probeer je niet een individu maar een hele groep positief te beïnvloeden.

Toch wil ik nogmaals benadrukken dat niet alleen adolescenten zelf, maar juist ook hun ouders voorlichting nodig hebben. Hoe je hen bereikt is een andere vraag.

Er is geen verschil in het aantal jongens of meisje wat opgenomen wordt (ongeveer 50-50%), wel is er een verschil in leeftijd. Jongens zijn ouder, meisjes jonger. Ook lijkt er een ander drinkpatroon te zijn. Jongens worden opgenomen met een hoger alcoholpromillage dan meisjes. Jongens drinken ook vaker bier, en meisjes vaker wijn. Verder onderzoek naar jongens en meisjes wat betreft alcohol misbruik zal nog moeten volgen.

In eerste instantie worden de kinderen opgevangen op de Spoed Eisende Hulp. Ze worden  nagekeken op verwondingen, er wordt bloed geprikt, er wordt een hartfilmpje gemaakt en ze worden behandeld voor afwijkingen in de vocht, zout- en mineralen huishouding indien nodig. Als het bewustzijn ernstig verlaagd is worden ze opgenomen op de Intensive Care afdeling zodat ze beter in de gaten gehouden worden. Een verminderd bewustzijn is gevaarlijk omdat je soms minder goed adem kan halen, of een lage bloeddruk hebt.

Daarna blijven ze een nacht in het ziekenhuis op de kinderafdeling. De volgende dag gaan ze vroeg uit bed en krijgen ze voorlichting over alcoholmisbruik via een website en middels gesprek met een arts. In principe blijven ze 1 nacht/dag, indien het nodig is ze toch langer te houden blijven ze een nacht extra. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien ze nog een verminderd bewustzijn hebben of secundair letsel na een val in de vorm van botbreuken of hersenschudding. Alle kinderen worden vervolgens gezien op de alcoholpoli en bij een psycholoog.

De locaties waar jongeren drinken verschillen. Meest voorkomend is met vrienden, of in openbare gelegenheden. Ook drinken jongeren thuis bij ouders. En de zelfgemaakte hangplekken (hok, keet, caravan, schuur etc.) van jongeren zijn berucht om de grote hoeveelheid alcohol die daar geconsumeerd wordt. Een kans berekening maken, waar jongeren het meeste risico lopen, is lastig.

De precieze verdeling in Nederland is onbekend. Over het algemeen is alcoholgebruik niet regio-gebonden. Heel veel jongeren in Nederland drinken, en de opnames van jongeren zijn verspreid over heel Nederland. Omdat Delft bekend staat om de alcohol poli, wordt er in deze regio iets meer opgenomen. Dit betekent niet dat het meer voorkomt.

Jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van alcoholgebruik. Het is vandaag de dag een maatschappelijk gebruik welke moeilijk te veranderen is. Veel adolescenten vinden het stoer veel te drinken. De druk van leeftijdsgenoten speelt met name in de adolescentie een belangrijke rol. Maar ook de directe beschikbaarheid van alcohol houdende dranken (in restaurants, thuis, bij oudere vrienden, in de supermarkt), de invloed van ouders (als ouders drinken toestaan, doen kinderen dat ook) en de financiële welvaart (veel jongeren hebben een baantje en daardoor het geld alcohol te kopen) spelen mee. Het binge- drinken komt met name omdat jongeren minder snel effect voelen van alcohol. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de zich nog ontwikkelende hersenen. Daarom drinken ze veel zonder veel symptomen en gaan ze opeens ‘out’.

Onder de 18 (en ook nog op latere leeftijd) is de ontwikkeling naar emotionele regulatie en zelfverantwoordelijkheid nog volop in gang. Het zijn in eerste instantie niet de jongeren zelf, die als ‘schuldige’ aangewezen moeten worden. Het zijn de volwassenen die ofwel het verkeerde voorbeeld geven, of zelf niet de verantwoordelijkheid nemen om duidelijke regels op te stellen voor hun kinderen. Ouders zijn zich onvoldoende bewust van de invloed die ze uitoefenen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jongeren zeer gevoelig zijn voor hun ouders als rol model, ook als adolescent. Dus kinderen in de thuissituatie veel  confronteren met alcohol, of ze zelfs alcohol aanbieden komt niet ten goede aan de overdadige alcohol consumptie van adolescenten. De laatste jaren geeft ongeveer 20% van de ouders nog steeds toestemming om te drinken. Wij geven ook wel eens het voorbeeld van cocaïne, iedereen weet dat dat slecht voor je is, dat geef je toch ook niet aan je kinderen?

Derhalve vinden wij dat ouders duidelijke regels op moeten stellen wat betreft alcohol, en het onder de 18 zeker onverantwoordelijk is.

Bij alcoholgebruik is er een verhoogde kans op fysiek letsel. Als gevolg van het alcoholgebruik zijn er evenwichtsstoornissen en ook afwijkingen in de zout- en vochthuishouding kan leiden tot vallen. De laatste jaren worden er veel onderzoek gedaan naar binge-drinken en mentaal letsel. Er is gebleken dat jongeren die grote hoeveelheden alcohol binnen korte tijd drinken (binge) last kunnen krijgen van geheugen- en aandacht stoornissen. Ook kunnen ruimtelijk- visuele functies verstoord zijn.

Er zijn ook sociale nadelen; de politie heeft er veel overlast van niet alleen in de vorm van geweld, maar ook als gevolg van trauma. De financiële belangen zijn tweeledig, grote bierproducenten hebben zeer veel baat bij het alcohol gebruik onder jongeren, tegelijkertijd is het een belasting voor de gezondheidszorg met bijna 600 opnames per jaar.

Jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van alcoholgebruik. Het is vandaag de dag een maatschappelijk gebruik welke moeilijk te veranderen is. Veel adolescenten vinden het stoer veel te drinken. Echter alcohol gebruik op jonge leeftijd is schadelijk. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet drinken en zouden dit ook niet moeten doen. Bovendien is die periode in het leven er een waarin veel belangrijke toekomst beslissingen gemaakt worden, o.a. over werk, school en privé leven. Indien  alcohol je vermogen om daar goed over te beslissen aantast, maak je wellicht de verkeerde keuzes.

Tegelijkertijd zijn jongeren minderjarig, zij hebben nog niet de verantwoordelijkheid goed met hun eigen gezondheid om te kunnen gaan. Met name aanvoelen wanneer te stoppen met drinken kunnen deze kinderen niet. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders, de overheid, scholen, sportclubs en ook de gezondheidszorg.

Dit is in het Westland niet verschillend van andere delen van Nederland (of de wereld). Ook in bijvoorbeeld Oost-, en Zuid-Nederland bestaan hangplekken waar van te voren gedronken wordt, en schuurfeesten, en grote discotheken waar in bussen naartoe gereden wordt.

Wanneer je alcohol drinkt, wordt dit opgenomen in de bloedbaan. De hoeveelheid die door de bloedbaan loopt wordt uitgedrukt in promillage (een concentratie). Meisjes hebben vaak bij lagere concentraties al meer ‘klachten’. Ze worden dus sneller dronken, dit heeft te maken met het metabolisme wat anders is bij vrouwen. De hoeveelheid water in het lichaam is minder en de activiteit van de eiwitten die alcohol afbreken is anders.

De definitie van verslaving is als je niet meer zonder kan. Bij het merendeel van deze jongeren is dit nog niet aan de orde.

 

De overige problemen die voortkomen uit alcohol gebruik, naast schade voor de jongere zelf, en zijn direct omgeving, zijn bijvoorbeeld de politie die veel te maken krijgt met dronken jongeren die gewelddadig zijn, of onderkoeld gevonden worden in de sloot. De gezondheidszorg heeft er als maatschappelijke instelling mee te maken. Dit levert dus ook financiële nadelen met zich mee.

Ook scholen hebben er veel overlast van, op sommige scholen worden de wiskundelessen verplaatst van maandag ochtend naar de middag, omdat jongeren na een weekend vol alcohol niets op kunnen nemen (het geheugen wordt aangetast).

De eventuele maatschappelijke lange termijn gevolgen zijn nog niet te overzien, of er straks een generatie ontstaat die moeite heeft met remming (disinhibition) en hersenschade opgelopen heeft, is naar mijn mening nog niet te voorspellen.

De oplossingen moeten naar ons idee multidisciplinair aangepakt worden. Zowel de overheid   heeft er invloed op wat betreft regelgeving (bijvoorbeeld, de grens van alcohol gebruik op 18 jaar), alsmede de commerciële sector (restaurants, cafés en slijterij bijvoorbeeld) via strengere controle op leeftijd. Zij zouden zich mede verantwoordelijk moeten voelen.

Veel jongeren zijn nog niet volwassen, en hun verantwoordelijkheidsgevoel moet nog ontwikkeld worden. Het is niet zo dat je hen de schuld kan geven. Je kan ze alleen bewuster maken van de gevaren. En via andere wegen zorgen dat ze niet in aanraking komen met alcohol.

Bij 80% van de jongeren is na de interventie ene gedragsverandering te zien, bij ouders is het percentage ongeveer gelijk. Ook melden zich veel klassen aan voor voorlichtingslessen, blijkbaar ook een teken dat er wel degelijk interesse voor is en jongeren er mee bezig zijn. Uit ervaring blijkt dan dat het alcohol gebruik ingebed zit in de cultuur van de adolescenten, maar zij geen idee hebben wat de gevolgen zijn. Een ander voorbeeld wat we vaker noemen is cocaïne. Als je weet dat het slecht voor je is, waarom zou je er dan gebruik van maken.

En waarom zouden ouders het dan toestaan? Je geeft je kind toch ook geen lijntje coke? De respons is dan ‘maar dat is anders’, naar onze mening niet. Alcohol drinken tijdens de hersenontwikkeling (tot 23 jaar) en zeker onder de 18 is slecht, en dus moet je niet drinken.

Meestal hebben jongeren sterke dranken gedronken, als wodka en Bacardi. Vaak wordt dit gemixt met frisdrank. Het is erg gevaarlijk, omdat je de hoge alcoholpercentages van 40% minder proeft door de zoete mix en hierdoor makkelijker drinkt. Bier en wijn hebben een lagere percentage alcohol waardoor het langer duurt voordat het gehalte alcohol in het bloed stijgt.