Activiteiten en events

In de eerste week van november 2022 is de Didamse voetbalclub DVC’26 van start gegaan met de NIX18 campagne. De club voelt zich verantwoordelijk om samen met haar leden, ouders, vrijwilligers en de kantine te zorgen voor een Gezonde Sportomgeving. Dit betekent naast een gezond aanbod in de kantine ook het uitdragen en naleven van NIX18; geen alcohol onder de 18 jaar!

Daarom was er voor de meiden- en jongensteams onder de 15, hun ouders, trainers en coaches op 3 november 2022 een voorlichtingsavond waar kinderarts Nico van der Lely heeft verteld over zijn ervaringen op de Spoedeisende Hulp en heeft uitgelegd waarom alcohol juist bij jongeren zo schadelijk is.

Daarnaast heeft de voetbalclub het NIX18 logo doorgevoerd in haar huisstijl; deze is terug te zien op het sportpark, de kantine, de tenues en het logo prijkt sinds dit weekeinde ook levensgroot op de tribune van de Didamse club.

Lees verder over dit onderwerp in het AD artikel van 26-03-23.

Sporten is gezond voor het lichaam, maar ook gezonde hersenen zijn belangrijk! Kinderarts Nico van der Lely heeft op maandagavond 30 januari jl. hierover uitleg gegeven bij voetbal- en handbalvereniging Verburch in Poeldijk.

Nog steeds kunnen vier op de vijf jongeren onder de 18 jaar alcohol krijgen in de sportkantine. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Dat mag van kinderarts Nico van der Lely omlaag en daarom gaat hij langs bij Westlandse sportclubs om voorlichting te geven. Het doel van de avond is om de ouders, trainers en de leiders van de jeugdleden meer bewust te maken van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door jongeren.  Dr. Nico van der Lely laat zeer gedreven en op begrijpelijke wijze zien wat overmatig alcoholgebruik doet met de ontwikkeling van jongeren en hun brein.

Tijdens deze avond waren ook Brijder verslavingszorg en Vitis Welzijn aanwezig. Deze organisaties zijn onderdeel van de werkgroep alcoholpreventie Westland.

.

Op maandag 23 januari 2023 stond Nico van der Lely op de maandelijkse zeepkist van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hij vertelde de aanwezige collega’s meer over zijn werkzaamheden in én buiten het ziekenhuis rond het voorkomen van alcoholintoxicaties onder jongeren. Ook het recente promotieonderzoek van arts-onderzoeker Loes de Veld naar deze jongeren kwam aan bod. Nico van der Lely was haar promotor tijdens dit onderzoek, evenals Carina Hilders (bestuursvoorzitter Reinier de Graaf).

Bekijk hier de zeepkistsessie.

.

Op vrijdag 16 december 2022 verdedigde Loes de Veld haar proefschrift getiteld: ’Only Just Eighteen? Adolescent alcohol intoxication: the Dutch approach to management‘.

Samenvatting:

De zorg voor jongeren met een acute alcoholintoxicatie is een belangrijk onderdeel in de zorg voor adolescenten en draagt bij aan het opgroeien tot een gezonde volwassene. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van de zorg voor jongeren met een alcoholintoxicatie onderzocht: preventie, acute diagnostiek en poliklinische follow-up.

Deel 1 bestaat uit 4 hoofdstukken en gaat over de preventie van alcohol intoxicaties bij jongeren. In deze vier hoofdstukken worden verschillende risicofactoren en determinanten onderzocht: de leeftijd van eerste alcoholgebruik, de positie van het kind in het gezin, het tijdstip op de dag en alcohol-specifieke regels door ouders.

Deel 2 bestaat uit twee hoofdstukken en focust zich op de resultaten die betrekking hebben op diagnostisch onderzoek verricht bij jongeren met een alcohol intoxicatie: urine toxicologie screening en het hartfilmpje (ECG). Het onderzoek naar de resultaten van de urine toxicologie screening toont aan dat 11.8% van de jongeren met een alcohol intoxicatie ook drugs heeft gebruikt. Het onderzoek naar de hartfilmpjes toont aan dat circa 10% vqn de jongeren met een alcohol intoxicatie verlenging heeft van een specifiek stukje van het hartfilmpje: het QTc-interval. Hoewel verlenging van het QTc-interval kan leiden tot ritmestoornissen, werd dit niet gezien in onze studiepopulatie.

Het 3e deel bestaan uit 2 hoofdstukken en gaat over de follow-up van jongeren met een alcoholvergiftiging. De opkomt bij de polikliniek voor Jeugd & Alcohol is 91%, wat het een geschikt moment maakt om te screenen voor factoren en psychologische aandoeningen die het risico op herhaling of alcoholgebruik later in het leven verkleinen.

.

Op 8 december 2022 vond het parlementair rondetafel debat “Tackling underage drinking! What will it take?” virtueel plaats. Het debat werd georganiseerd door Vinum Et Spiritus, met mevrouw Nawal Farih (federaal parlementslid CD&V) als co-host. Tijdens dit debat bracht prof. dr. Nico van der Lely de ‘Dutch case’ over het veranderen van de wettelijke aankoopleeftijd van alcohol naar 18 jaar in Nederland. Vervolgens namen zowel prof. dr. Nico van der Lely als prof. dr. Guido Van Hal deel aan de paneldiscussie.

.

Op 24 november 2022 vierden de leerstoel haar 1-jarig bestaan, in de vorm van een wetenschappelijk symposium in het Hof van Liere op de stadscampus van de UAntwerpen.

Het symposium werd geopend door leerstoelhouder Prof. Dr. Nico van der Lely en titularis Prof. Dr. Guido Van Hal. Hierna volgden de wetenschappelijke presentaties van onderzoeksresultaten door Louise Pigeaud en Loes de Veld, PhD studenten aan de Erasmus Universiteit in Nederland, en Hanna van Roozendaal, PhD student aan de UAntwerpen. Vervolgens volgde een discussie met alle aanwezigen.

.

Op 3 november 2022 heeft kinderarts Nico van der Lely gesproken op het jaarlijks symposium van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Hulpverleners (NVBMH).

.

De Global Goals of Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelstellingen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen, en zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

De prachtige portretten die fotografe Esther de Cuijper van 17 Delftse Goalgetters maakte hangen vanaf 17 oktober in het Stadskantoor. De GoalGetters zijn 17 Delftenaren die zich inzetten voor één van de Sustainable Development Goals. De duurzame ontwikkelingsdoelen waarvoor zij zich inzetten worden hiermee ook in het zonnetje gezet.

Het netwerk Delft4GlobalGoals is groter dan deze 17 mensen, maar zij symboliseren samen dat in Delft op een breed terrein aan de duurzame ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt.

.

Op 29 september 2021 vond de officiële start van de leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol plaats in het Hof van Liere op de stadscampus van de UAntwerpen.

Tijdens de inauguratie werd een videoboodschap getoond van minister Beke, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, evenals van Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. De verwelkoming werd gedaan door de heer Guy Hubens, Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Prof. Dr. Carina G.J.M. Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, gaf toelichting over de engagement tot de oprichting van de leerstoel en Prof. Dr. Nico van der Lely gaf de inaugurele lezing. Prof. Dr. Guido Van Hal en doctoraatstudenten Hanna van Roozendaal gaven een slotbeschouwing en deelden de eerste resultaten van onderzoek binnen de leerstoel. Er volgde een officiële inauguratie van de leerstoel door de heer Filip Lardon, vicerector Dienstverlening Universiteit Antwerpen. Tot slot volgde een receptie met alle aanwezigen.

Er verscheen ook een persbericht over de inauguratie.