Wat doet Stichting Jeugd en Alcohol?

Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen. Haar doel tracht de stichting te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg. Lees hier meer over de doelen van de Stichting Jeugd en Alcohol.

Professor Guido Van Hal: Dankzij Leerstoel Jongeren en Alcohol eindelijk middelen om overmatig alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen.

Het Reinier De Graaf ziekenhuis in Delft richtte recent een leerstoel in met het thema ‘Jongeren en Alcohol’. Professor Guido Van Hal, die les geeft over dit thema aan de Universiteit Antwerpen, werd mee promotor. Vanaf januari 2021 gaat deze leerstoel van start. Wat houdt dat praktisch in, zo’n leerstoel? En waarom is het zo belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar jongeren en alcohol? Professor Guido Van Hal legt het uit.

Klik hier voor het volledige artikel.

Kinderarts Nico van der Lely start als hoogleraar aan Universiteit Antwerpen

Delft, 30 september 2020. Het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis en de Universiteit Antwerpen starten vanaf 1 januari 2021 ‘De Reinier de Graaf leerstoel Jeugd en Alcohol’. Kinderarts Nico van der Lely, die in Nederland een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld in de strijd tegen alcoholmisbruik onder jongeren, zal als hoogleraar deze nieuwe leerstoel bekleden. Het doel is om alcoholmisbruik ook onder Belgische jongeren verder terug te dringen. De leerstoel richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar alcoholproblematiek onder jongeren, het creëren van bewustwording en een eerste Jeugd en Alcoholpolikliniek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Doel

Alcoholmisbruik door jongeren leidt tot schade in de samenleving. De beschadiging van de hersenen zorgt voor verlies aan intellectueel kapitaal. Niet alleen medische kosten, maar ook verlies in arbeidsproductiviteit, vernieling, politie-inzet en op de lange termijn intellectuele schade, treffen de maatschappij als geheel. De nieuwe leerstoel streeft ernaar om huidige knelpunten in de Belgische aanpak van jongeren en (overmatig) alcoholgebruik te onderzoeken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De leerstoel is ingebed bij de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waarbij prof. dr. Nico van der Lely nauw gaat samenwerken met de Belgische professoren dr. Guido Van Hal (Onderzoeksgroep Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid), dr. Jozef De Dooy ( kinderarts /UZA) en dr. Stijn Verhulst (UZA).

Alcoholpolikliniek

Prof. dr. Nico van der Lely strijdt al jaren tegen alcoholgebruik onder jongeren. Zo richtte hij in het Reinier de Graaf ziekenhuis in 2006 de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol op; een plek waar kinderen met een alcoholvergiftiging worden behandeld en samen met hun ouders voorlichting krijgen over de onherstelbare schade die comazuipen veroorzaakt. Inmiddels zijn er in Nederland 12 van deze poliklinieken opgezet. Door onder andere effectieve voorlichtingscampagnes in het land, naast activiteiten van de Stichting Jeugd en Alcohol, is het alcoholmisbruik onder jongeren in Nederland gedaald. Van der Lely zet zijn kennis en opgedane ervaring nu in binnen de nieuwe leerstoel Jeugd en Alcohol: “De leerstoel biedt mij de mogelijkheid om de samenwerking die al een tiental jaar bestaat te intensiveren en structureel op een hoger niveau vorm te geven. Het is dan ook onze gezamenlijke ambitie om in januari 2022 de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen te openen.”

Toekomst

Het naar Nederlands voorbeeld opzetten van een eerste alcoholpolikliniek en daarna een landelijk netwerk van alcoholpoliklinieken in België vorm te geven, staat niet op zich. Het staat in samenhang met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar alcoholmisbruik onder jongeren en het genereren van bewustwording bij de jeugd en de ouders, de medische wereld en de beleidsmakers, maar ook de sportclubs en de scholen. Prof. dr Guido Van Hal: “Anders dan in Nederland hebben we momenteel nog geen efficiënt registratiesysteem voor alcoholmisbruik bij jongeren. Uit eigen onderzoek blijkt dat onder 17- en 18-jarigen één op de drie jongeren minstens een keer per maand aan bingedrinken doet. Via de leerstoel willen het probleem gedetailleerd in kaart brengen. De bedoeling is om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen, maar ook preventie en bewustwording zullen veel aandacht krijgen.”

Topklinische erkenning voor polikliniek Jeugd en Alcohol in Reinier

Vorige week was het zover; onze polikliniek Jeugd en Alcohol heeft topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Als topklinisch ziekenhuis hebben we, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. De in 2006 door onze kinderarts Nico van der Lely opgerichte polikliniek voor Jeugd en Alcohol is hier een mooi voorbeeld van. 

Op deze polikliniek Jeugd en Alcohol krijgen jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest en hun ouders, nazorg. Het doel is om herhaling te voorkomen en eventuele onderliggende problemen, zoals stress en depressie, snel te onderkennen. De polikliniek werkt volgens een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat, naast de spoedeisende zorg, ook psychologen, neurologen en pedagogisch specialisten betrokken worden bij de nazorg en preventie. 

Klik hier voor het volledige artikel.

Nederlandse aanpak alcoholklinieken voorbeeld voor België

UZ Antwerpen kijkt voor oprichting alcoholkliniek voor jongeren naar aanpak van Nederlandse collega’s daar.
Klik hier voor het volledige artikel.

‘Tegenwoordig zien we zelden 12-jarigen die door alcohol in coma raken’

Een patiënt die je altijd bijblijft, die impact heeft. Kinderarts dr. Nico van der Lely vertelt over een 13-jarig meisje dat na anderhalve liter Pisang Ambon in coma was geraakt. Er viel nog veel te verbeteren in de preventie en zorg op dit gebied, besefte hij. Het volledige artikel in Doq, Arts aan het woord

De missie van een bevlogen kinderarts

Kinderen die hun levenskansen dreigen te vergooien door te veel alcohol te drinken: het raakt kinderarts Nico van der Lely diep. “Ouders moeten harder ingrijpen”. Zie hier het volledige artikel in het AD d.d. 7 december 2019

Nico van der Lely ontvangt Reinier de Graaf Penning

De Delftse kinderarts Nico van der Lely, verbonden aan het Reinier de Graaf ziekenhuis, heeft donderdag 28 november uit handen van bestuursvoorzitter Carina Hilders de Reinier de Graaf Penning ontvangen. Die kreeg hij voor ‘zijn baanbrekende werk om alcoholschade bij kinderen en jongeren te voorkomen’, zo onthulde Hilders. Van der Lely wijdt al ruim twintig jaar zijn professionele leven én zijn vrije tijd hieraan.

Onze ambassadeurs

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft

“Ik heb mijn naam verbonden aan Stichting Jeugd en Alcohol omdat ik alcoholpreventie en het voorkomen van alcoholschade bij jongeren een erg belangrijk onderwerp vind. Jongeren zijn zich niet bewust van de impact die alcohol heeft. Misbruik kan ernstige schade aan het jonge brein veroorzaken. Het is niet zo onschuldig als het lijkt. Bovendien ervaart de stad ook de ándere kant van alcohol: de overlast. Als burgemeester kan ik bijdragen aan de bewustwording van de gevaren van alcohol. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld studenten- en sportverenigingen kan ik namens de stichting het onderwerp aan de orde stellen. Zo hoop ik dat we het alcoholgebruik onder studenten kunnen terugdringen, maar ook dat alcohol en sport niet langer een vanzelfsprekende combinatie is. Ik merk dat preventie steeds meer aandacht krijgt, en daar heeft Nico van der Lely een grote rol in gehad.” 

Johan Wakkie, adviseur JOGG en aanjager NL2025

“Jongeren krijgen te maken met vele ongezonde verleidingen waaronder het drinken van alcohol. En drank is ondanks de strengere wet- en regelgeving nog relatief makkelijk verkrijgbaar. Daarom vind ik het belangrijk dat jongeren ook zelf verantwoordelijkheid nemen en beseffen hoe schadelijk overmatig alcohol kan zijn voor de ontwikkeling van hun brein. Ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij hebben een voorbeeldfunctie.  En moeten zich bewust zijn van de risico’s als ze drinken toestaan of zelfs stimuleren. Ik gun jongeren een gezonde leefomgeving waarin zij de juiste keuzes kunnen maken. De Stichting Jeugd en Alcohol heeft met voorlichting, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek al veel bereikt en ik steun Nico van der Lely met de stichting omdat hij zich dagelijks zeer bevlogen inzet voor een gezonde generatie”.

 

Polikliniek Jeugd en Alcohol

Op de polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, krijgen jongeren, die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, én hun ouders, nazorg.  Doel is het bereiken van gedragsverandering en onderkennen van eventuele onderliggende problemen, zodat de jongere niet opnieuw in de problemen komt met alcohol.

We spreken van een alcoholvergiftiging als de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog is, dat iemand bewusteloos in het ziekenhuis raakt. Ze kunnen zich naderhand vaak niets meer van het incident herinneren.  Alcoholvergiftiging kan resulteren in hersenbeschadiging met bijvoorbeeld verminderde leerprestaties en gedragsveranderingen als gevolg. Zelfs wanneer een kind nooit eerder alcohol heeft gedronken.

Stichting Jeugd en Alcohol ook actief op school en in de sport!

Jeugd en Alcohol op school

Op zoek naar een informatieve invulling van uw ouderavond op school? Of leerzame lessen voor uw brugklassers?

Hier vindt u alle mogelijkheden.

Scholieren zelf zijn ook van harte welkom in Delft om hun vragen te stellen, bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk. Zie onze agenda voor de actuele data!

Jeugd en Alcohol in de sport

Voor een vitale en sportieve Nederlandse samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik in Nederland wordt tegengegaan. 

De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. In samenwerking met Sportbonden/NOC*NSF en het JOGG, verzorgt onze stichting informatieavonden bij sportverenigingen in het land. Hier leest u meer over het plan “Voorkom alcoholmisbruik in de sport 2019-2022”.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Hallo daar!

Wij zijn geweldig slim snel

© Copyright 2020 - Stichting Jeugd en Alcohol - Gerealiseerd door: PC Maasland