IN HET NIEUWS

Impressie Alcoholpoli

Onderstaande film geeft in vogelvlucht weer waarmee de Stichting Jeugd en Alcohol, en dus ook kinderarts Nico van der Lely, zich bezighoudt. Naast de behandeling van kinderen en jongeren die in het ziekenhuis belanden na een alcoholvergiftiging komt ook de schade van alcohol aan de kinderhersenen aan bod. Onder meer de chirurg, kinderpsycholoog, spoedeisende hulp arts en een vader van een jongere met alcoholintoxicatie komen aan het woord.


 

Sport en alcohol: daar scoor je geen punten mee!

Sporten is gezond voor het lichaam, maar ook gezonde hersenen zijn belangrijk! Kinderarts Nico van der Lely heeft op maandagavond 30 januari jl. hierover uitleg gegeven bij voetbal- en handbalvereniging Verburch in Poeldijk.

Nog steeds kunnen vier op de vijf jongeren onder de 18 jaar alcohol krijgen in de sportkantine. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Dat mag van kinderarts Nico van der Lely omlaag en daarom gaat hij langs bij Westlandse sportclubs om voorlichting te geven. Het doel van de avond is om de ouders, trainers en de leiders van de jeugdleden meer bewust te maken van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door jongeren.  Dr. Nico van der Lely laat zeer gedreven en op begrijpelijke wijze zien wat overmatig alcoholgebruik doet met de ontwikkeling van jongeren en hun brein.

Tijdens deze avond waren ook Brijder verslavingszorg en Vitis Welzijn aanwezig. Deze organisaties zijn onderdeel van de werkgroep alcoholpreventie Westland.

Op de zeepkist van het Reinier!

Op maandag 23 januari jl. stond Nico van der Lely op de maandelijkse zeepkist van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hij vertelde de aanwezige collega’s meer over zijn werkzaamheden in én buiten het ziekenhuis rond het voorkomen van alcoholintoxicaties onder jongeren. Ook het recente promotieonderzoek van arts-onderzoeker Loes de Veld naar deze jongeren kwam aan bod. Nico van der Lely was haar promotor tijdens dit onderzoek, evenals Carina Hilders (bestuursvoorzitter Reinier de Graaf).  

Bekijk hier de zeepkistsessie.

 

Waarom het gepolder over alcohol niets opleverde: ‘We hebben vier jaar verknald’

Overleg met gezondheidspartijen en de alcoholindustrie om problematisch drinken aan te pakken liep uit op een deceptie. Een reconstructie van vier jaar praten, wantrouwen en lobby.

De vergadering is halverwege als er iets knapt bij Nico Hesselink. De horecawet-inspecteur is het zat. Al vier jaar rijdt hij elke paar maanden vrijwillig naar Den Haag. Namens zijn beroepsgroep zit hij aan tafel om problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Om hem heen zitten duurbetaalde directeuren, zegt Hesselink geïrriteerd. Ze praten en praten. “Maar er wordt niets bereikt.”

De sfeer aan tafel is gespannen op deze 23ste mei 2022. In een zaal op de vierde verdieping van het ministerie van volksgezondheid zitten ruim twintig deelnemers schouder aan schouder. Staatssecretaris Maarten van Ooijen zit op de hoek. Om hem heen zitten afgevaardigden van allerlei gezondheidsorganisaties, overheden en de alcoholindustrie. Van Ooijen vraagt iedereen in het zaaltje om elkaar vast te houden.

Het wantrouwen is groot. Nadat de staatssecretaris zijn zegje heeft gedaan, vertrekt hij vroegtijdig. “Daarna werd het alleen maar erger”, zegt een betrokkene.

Klik hier voor het volledige artikel in Trouw.

Website ‘Leerstoel Reinier de Graaf – Jongeren en Alcohol’

Sinds 2021 is de leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol aan de UAntwerpen gestart. De leerstoel is een samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, Nederland.

Het doel van de leerstoel is het beter in kaart brengen van alcoholgebruik bij jongeren in België en het problematisch alcoholgebruik verder terugdringen. Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), het UZA en UAntwerpen blijkt immers dat er in 2018 in België meer dan 2.200 jongeren met een alcoholvergiftiging op de spoeddienst werden opgenomen. Ander onderzoek leert dat één op de drie 17- en 18-jarigen minstens één keer per maand aan bingedrinken doet. Een tendens die sterke vragen oproept en dito oplossingen vraagt.

Binnen de leerstoel zal aandacht zijn voor wetenschappelijk onderzoek, klinische zorg en voorlichting. Onderzoek zal ingezet worden om het probleem beter in kaart te brengen, o.a. door het uitvoeren van een medisch dossieronderzoek in Antwerpen. Door middel van o.a. voorlichting op middelbare scholen en het ontwikkelen van campagnes gericht op jongeren, zal worden bijgedragen aan het verhogen van de awareness over de risico’s van problematisch alcoholgebruik. Ook zal binnen de leerstoel een polikliniek voor jongeren en alcohol ontwikkeld worden, waar jongeren die een alcoholintoxicatie hebben doorgemaakt een follow-up traject aangeboden krijgen. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met Prof. Dr. Nico van der Lely, een autoriteit op het vlak van alcoholpoli’s in Nederland.

Op deze website vindt u informatie over lopende projecten, onderzoeken, nieuwsberichten, events en meer.

Testimonials

“Graag wil ik u bedanken voor de buitengewoon interessante lezing gisteravond van de kinderarts Nico van de Lely over jongeren en alcohol. Ik heb eerder wel eens een presentatie bijgewoond op een school over dit onderwerp en verwachtte zodoende weinig nieuws te horen. Niets was minder waar. Wat een begenadigd spreker is deze kinderarts. Zijn confronterende recht-door-zee-aanpak, waarbij hij onderzoeksresultaten afwisselde met ervaringen uit de praktijk hebben mij als ouder met de neus op de feiten gedrukt. Ik ben hier heel blij mee. Voor mijn kinderen komt dit op tijd en niet eens te vroeg bleek toen ik thuis kwam en met mijn dochter over dit onderwerp met haar in gesprek ging. Leeftijdsgenoten van haar doen stoer over drank(mis)gebruik. Een goede opzet van de avond met de aanwezigheid van iemand uit de gemeente. De lezing had van mij nog uren mogen duren. Een gemis voor de ouders die niet aanwezig waren. Ik hoop van harte dat deze kinderarts met zijn team ook de brugklassen aandoet om voorlichting te geven over het gevaar van alcoholmisbruik.”

Reactie aanwezige ouder bij voorlichtingsavond

Gisteravond was er een bijeenkomst voor een aantal alcoholverstrekkers in de gemeente over alcoholgebruik en –preventie onder #minderjarigen. De avond werd voorgedragen door gastspreker Nico van der Lely, specialist op het gebied van alcoholproblematiek – 22-03-19

gemeente Kaag en Braassemvia Twitter

Woensdagavond is de thema-avond ‘alcohol en jeugd’ met kinderarts Nico van der Lely over de gevaren en gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. Van der Lely: ‘Twee keer flink dronken en je IQ daalt tien tot.. – 03-04-19

SG Huizermaat in Huizenvia Twitter

Ik voel me door dit verhaal gesterkt richting mijn eigen kinderen in het handhaven van geen alcoholgebruik.

aanwezige presentatie Lichtenvoorde 18-03-2019

Wij voelen ons als selectieteam wel verantwoordelijk voor het geven van het goede voorbeeld.

lid sportclub Lichtenvoorde 18-03-2019

AGENDA

© Copyright 2023 - Stichting Jeugd en Alcohol - Gerealiseerd door: PC Maasland