Wat doet Stichting Jeugd & Alcohol?

Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen. Haar doel tracht de stichting te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg. Lees hier meer over de doelen van de Stichting Jeugd en Alcohol.

Profielwerkstuk voor school?

Kom naar ons maandelijks vragenuurtje! Zie voor planning onze agenda

Staatssecretaris Paul Blokhuis en kinderarts Nico van der Lely met Delftse studenten in gesprek over verantwoord alcoholgebruik

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis en kinderarts Nico van der Lely (Poli Jeugd en Alcohol, Stichting Jeugd en Alcohol) hebben vandaag studenten van het Delftsch Studenten Corps bezocht. Vlak voor de start van de kennismakingstijd, gingen zij met elkaar in gesprek over hoe alcoholmisbruik onder studenten verder teruggedrongen kan worden.

Het is bekend dat overmatig drinken leidt tot schade aan de gezondheid, slechte studieresultaten en overlast in de stad. Toch is alcohol drinken onlosmakelijk verbonden met de studentencultuur. Het ‘samen drinken’ speelt zich voornamelijk af buiten de reguliere horeca binnen studentenverenigingen, studentenhuizen en tijdens evenementen. Zowel de TU Delft, het Rode Kruis als studentenverenigingen zagen de afgelopen jaren een toename in alcohol gerelateerde incidenten.

“We vinden dat alcoholgebruik onder studenten daarom meer aandacht verdient”, zegt Xander van Beurden, projectleider verantwoord alcoholgebruik binnen het Delftsch Studenten Corps. “En vooral tijdens de introductieperiode moeten we de nieuwe lichting met voorlichting bewust maken van de negatieve gevolgen. Daarnaast kunnen we nog allerlei maatregelen treffen rondom de tap, zoals 0.0 bier aanbieden, stimuleren om bier met water af te wisselen en ons barpersoneel zorgvuldig in te werken. Ook zetten we in op sociale controle. Als iedereen zijn of haar vriend(in) aanspreekt op overmatig alcoholgebruik, slaan we de goede weg in. Overmatig drinken moet ontmoedigd worden en niet als vanzelfsprekend worden gezien.”

“Kwetsbaar zijn vooral de eerstejaars studenten en studenten die instromen als zij nog geen 18 jaar zijn, aldus Nico van der Lely. “Zij moeten hun weg vinden in een nieuwe leefomgeving, zoeken sociale aansluiting en drinken gauw te veel. Ook blijkt dat jongeren die op hun zeventiende starten met structureel drinken vaak een inhaalslag maken en later gevoelig zijn voor misbruik. Er is met goede voorlichting bij deze doelgroep nog een hoop winst te behalen.”

Staatssecretaris Blokhuis kijkt positief terug op het gesprek met de Delftse studenten. “We weten steeds meer over de gezondheidsrisico’s van alcohol. Daar kunnen we met z’n allen niet voor wegkijken. Het is mooi om te zien dat deze Delftse studenten dat ter harte nemen en initiatief hebben genomen om bijvoorbeeld meer water en 0.0 te schenken en elkaar aan te spreken als dat nodig is. Ik realiseer me natuurlijk ook dat dit soort veranderingen niet van vandaag op morgen klaar zijn. Het begin is er, nu moeten we samen doorpakken.”

Stichting Jeugd en Alcohol, het Rode Kruis, 6 Delftse studentenverenigingen, de gemeente Delft en de TU Delft werken al samen om eerstejaars studenten bewuster te maken van de gevaren van alcohol. Doelstellingen om problematisch drinken terug te dringen, staan vermeld in het

 Nationaal Preventieakkoord dat in november 2018 mede werd ondertekend door Stichting Jeugd en Alcohol.

 

 

Onze ambassadeurs

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft

“Ik heb mijn naam verbonden aan Stichting Jeugd en Alcohol omdat ik alcoholpreventie en het voorkomen van alcoholschade bij jongeren een erg belangrijk onderwerp vind. Jongeren zijn zich niet bewust van de impact die alcohol heeft. Misbruik kan ernstige schade aan het jonge brein veroorzaken. Het is niet zo onschuldig als het lijkt. Bovendien ervaart de stad ook de ándere kant van alcohol: de overlast. Als burgemeester kan ik bijdragen aan de bewustwording van de gevaren van alcohol. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld studenten- en sportverenigingen kan ik namens de stichting het onderwerp aan de orde stellen. Zo hoop ik dat we het alcoholgebruik onder studenten kunnen terugdringen, maar ook dat alcohol en sport niet langer een vanzelfsprekende combinatie is. Ik merk dat preventie steeds meer aandacht krijgt, en daar heeft Nico van der Lely een grote rol in gehad.” 

Johan Wakkie, adviseur JOGG en aanjager NL2025

“Jongeren krijgen te maken met vele ongezonde verleidingen waaronder het drinken van alcohol. En drank is ondanks de strengere wet- en regelgeving nog relatief makkelijk verkrijgbaar. Daarom vind ik het belangrijk dat jongeren ook zelf verantwoordelijkheid nemen en beseffen hoe schadelijk overmatig alcohol kan zijn voor de ontwikkeling van hun brein. Ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij hebben een voorbeeldfunctie.  En moeten zich bewust zijn van de risico’s als ze drinken toestaan of zelfs stimuleren. Ik gun jongeren een gezonde leefomgeving waarin zij de juiste keuzes kunnen maken. De Stichting Jeugd en Alcohol heeft met voorlichting, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek al veel bereikt en ik steun Nico van der Lely met de stichting omdat hij zich dagelijks zeer bevlogen inzet voor een gezonde generatie”.

 

Polikliniek Jeugd en Alcohol

Op de polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, krijgen jongeren, die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, én hun ouders, nazorg.  Doel is het bereiken van gedragsverandering en onderkennen van eventuele onderliggende problemen, zodat de jongere niet opnieuw in de problemen komt met alcohol.

We spreken van een alcoholvergiftiging als de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog is, dat iemand bewusteloos in het ziekenhuis raakt. Ze kunnen zich naderhand vaak niets meer van het incident herinneren.  Alcoholvergiftiging kan resulteren in hersenbeschadiging met bijvoorbeeld verminderde leerprestaties en gedragsveranderingen als gevolg. Zelfs wanneer een kind nooit eerder alcohol heeft gedronken.

Jeugd en Alcohol op school

Op zoek naar een informatieve invulling van uw ouderavond op school? Of leerzame lessen voor uw brugklassers?

Hier vindt u alle mogelijkheden.

Jeugd en Alcohol in de sport

Voor een vitale en sportieve Nederlandse samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik in Nederland wordt tegengegaan. 

De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. In samenwerking met Sportbonden/NOC*NSF en het JOGG, verzorgt onze stichting informatieavonden bij sportverenigingen in het land. Hier leest u meer over het plan “Voorkom alcoholmisbruik in de sport 2019-2022”.

Delftse studenten leren bewuster om te gaan met alcohol en zijn daarmee voorbeeld voor anderen

Delftse studentenverenigingen, TU Delft, Rode Kruis, gemeente en Stichting Jeugd en Alcohol van de Delftse kinderarts Nico van der Lely gaan hierin de komende vier jaar samenwerken. Klik op de foto voor het volledig artikel in het AD.

Nationaal Preventieakkoord voor alcoholvrije generatie

 

Kinderarts Nico van de Lely heeft 23 november 2018 namens de Stichting Jeugd en Alcohol het Nationaal Preventieakkoord getekend. Van der Lely, ook oprichter van polikliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf ziekenhuis, zet zich al vanaf 2006 in om het alcoholgebruik onder jongeren te laten dalen. Van der Lely: “Ik ben heel blij dat de staatssecretaris ook de bestrijding van problematisch alcoholgebruik onder jongeren heeft opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. Nu kunnen partijen zich samen inzetten voor een gezonde generatie.” 

Werkbezoek staatssecretaris Blokhuis Polikliniek Jeugd en Alcohol Delft

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht op 11 juli 2018  de Polikliniek Jeugd en Alcohol in Reinier. Hij werd ontvangen door directeur Carina Hilders en kinderarts en oprichter van de polikliniek dr. Nico van der Lely. Tijdens het werkbezoek werd Blokhuis geïnformeerd over de alcoholproblematiek bij tieners en het belang van voorlichting aan ouders, studenten, docenten en op sportverenigingen om het aantal jongeren dat alcohol drinkt te verminderen. 

“Alcohol is een van de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd, omdat de risico’s nog steeds worden onderschat”, aldus de staatssecretaris. “Er wordt vooruitgang geboekt: de leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken is de afgelopen jaren verschoven. Tegelijkertijd moeten we samen hard blijven werken om meer te bereiken. Dat doen we onder andere door de aanpak van problematisch alcoholgebruik op te nemen in het Nationaal Preventieakkoord. We waarderen het dat Nico van der Lely daaraan een actieve bijdrage levert vanuit zijn jarenlange ervaring.”

Uit onderzoek van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde, dat vorige maand werd gepubliceerd, bleek dat in 2017 veel jongeren boven de 16 jaar toch toestemming kregen van hun ouders om te drinken. Ook steeg het aantal kinderen dat in 2017 opgenomen werd met alcoholvergiftiging met bijna 10 procent ten opzichte van 2016. Nico juicht het dan ook toe dat de bestrijding van problematisch alcoholgebruik door jongeren wordt opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. “We zijn weliswaar op de goede weg naar een alcoholbewuste jeugd, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom blijf ik mij met gemeenten, scholen, studenten- en sportverenigingen inzetten voor een generatie die verantwoord met drank weet om te gaan.”

De polikliniek Jeugd en Alcohol van Reinier werd in 2006 mede opgericht door Van der Lely, omdat hij in toenemende mate jongeren tussen de 11 jaar en 18 jaar moest behandelen als gevolg van drankmisbruik. Inmiddels zijn er landelijk twaalf poliklinieken op dezelfde manier ingericht. Van der Lely heeft ook bijgedragen aan de wet waarin de leeftijdsgrens werd verhoogd van 16 naar 18 jaar voor de aankoop en consumptie van alcohol.

Bron: Website RdGG

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

© Copyright 2017 - Stichting Jeugd en Alcohol - Gerealiseerd door: PC Maasland