Artikel gepubliceerd in ‘Archives of Disease in Childhood’

Onlangs is het artikel “Time of day as indicator of adolescent alcohol intoxication emergency department presentations” gepubliceerd in het blad Archives of Disease in Childhood.

In dit artikel wordt gekeken naar het tijdstip van opname als indicator voor alcoholintoxicatie bij adolescenten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de data van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde die tussen 2007-2017 landelijk data heeft verzameld van jongeren <18 jaar met een alcoholintoxicatie.

Het onderzoek toont aan dat de stijgende trend in het aantal opnames in de afgelopen 10 jaar met name het gevolg is van een toenemend aantal opnames in de nacht. Er is een kleine groep die in de middag wordt opgenomen, echter is dit wel een groep die jonger is bij opname, een lager opleidingsniveau heeft en vaker gestelde regels door ouders breken.

Benieuwd naar het artikel? Klik dan hier