Alcoholproblemen Lochem: sleutelrol voor ouders

Lochem staat voor een moeilijke maar noodzakelijke uitdaging: het terugdringen van wijdverbreid alcoholmisbruik onder middelbare scholieren én het gedooggedrag van ouders. 27 procent van de Lochemse jeugd heeft aan comazuipen gedaan. De opvoeders spelen volgens deskundigen de sleutelrol bij preventie. Maar juist deze ouders zijn lastig te bereiken. Gemeenteraadsleden waren onaangenaam verrast, want wat is de juiste route voorwaarts?

PERSBERICHT; Geen afname alcoholvergiftigingen bij kinderen, wél vaker combinatie met drugsgebruik

Delft, 10 november 2020

Het aantal kinderen dat jaarlijks met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, is de afgelopen 12 jaar niet afgenomen. Ook is onder deze jongeren sinds 2017 een zorgwekkende stijging te zien van drugsgebruik. Dit blijkt uit de nieuwste onderzoekscijfers van kinderarts Nico van der Lely, tevens oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. In het onderzoek werden gegevens over alcoholvergiftigingen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde in de periode 2007 tot en met 2019 met elkaar vergeleken en onderzocht .

Toename middelengebruik
Waar de groep met alcohol geintoxiceerde adolescenten de afgelopen jaren nauwelijks is veranderd wat betreft gemiddelde ethanolspiegel, geslacht en schoolniveau, is de gemiddelde leeftijd gestegen van 14,97 in 2007 tot 15,69 jaar in 2019. Daarnaast valt op dat het gebruik van middelen, in combinatie met de alcoholintoxicatie, sinds 2017 aanzienlijk is toegenomen. In 2017 waren er in 8% van de meldingen aanwijzingen voor drugsgebruik, waar dit in 2019 was verhoogd naar 18.6%. Cannabis werd het vaakst gebruikt onder jongeren met alcoholintoxicaties en een positieve drugsscreening.

Van der Lely licht de trends toe: “De stijging van de gemiddelde leeftijd reflecteert het toegenomen bewustzijn in de samenleving over de kwalijke gevolgen van alcohol, met name in de jonge leeftijd. Kinderen van 12 of 13 zien we gelukkig nauwelijks meer binnenkomen. De verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd in 2014 heeft daar ook aan bijgedragen. Maar helaas zien we nog geen daling van het totaal aantal alcoholintoxicaties onder jongeren. Ook de stijging van middelengebruik in deze groep is verontrustend te noemen.”

Blijven werken aan alcoholbewuste generatie
Volgens Van der Lely dienen de data voor verdere preventieve maatregelen, gericht op kinderen, ouders en beleidsmakers. “We moeten ons blijven richten op bewustwording bij de jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken. Zo voorkomen we niet alleen ernstige hersenschade, maar gaan we ook richting een generatie die verantwoord met alcohol weet om te gaan. Bewustwording en preventie zijn essentieel. Daarom blijf ik mij samen met gemeenten, sportbonden en scholen onverminderd inzetten voor deze zaak en ben ik blij dat de staatssecretaris de bestrijding van problematisch alcoholgebruik heeft opgenomen in het nationaal preventieakkoord.”

Ziekenhuizen zien meer kinderen binnenkomen die alcohol én drugs hebben gebruikt

Ondanks campagnes en meer bewustwording bij ouders, belanden er nog altijd net zo veel kinderen in het ziekenhuis door alcoholvergiftiging als ruim tien jaar geleden.

Succesformule tegen alcoholmisbruik ook toepasbaar bij rookverslaving?

Data verzamelen, wetenschappelijk onderzoek doen, ambassadeurs inzetten en de politiek aanspreken. Met die succesformule wist kinderarts Nico van der Lely jeugdig alcoholmisbruik aan te pakken. Hij nam in 2006 het initiatief tot de eerste kinderalcoholpoli, waarvan er nu 12 door heel Nederland zijn. Wat kunnen we van zijn model toepassen op die andere verslaving: roken?

Klik hier voor het volledige artikel op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen d.d. 27 oktober 2020.

 

UZA zet eerste stappen naar alcoholkliniek tegen bingedrinken

Aan de Universiteit Antwerpen start in januari de ‘Leerstoel Jongeren en Alcohol’ om overmatig alcoholgebruik bij jongeren beter in kaart te brengen en terug te dringen. Binnen de leerstoel zal ook een pilootproject voor de eerste Vlaamse alcoholpolikliniek in het UZA gerealiseerd worden. In Nederland hebben deze ‘alcoholpoli’s’ hun nut al bewezen.

Klik hier voor het interview met Guido Van Hal op 13 oktober 2020 in de Belgische krant ´Het Laatste Nieuws´.

Hij moet ook de Belgische jeugd van de drank af krijgen: ‘Eigenlijk hebben ze mazzel dat ik kom’

Nu de Nederlandse aanpak van alcoholmisbruik onder jongeren een succes blijkt, schakelt België de hulp in van hun noorderburen. Kinderarts Nico van der Lely gaat aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe leerstoel bekleden.

Klik hier voor het volledige artikel in de Volkskrant d.d. 11 oktober 2020.

 

Professor Guido Van Hal: “Dankzij Leerstoel Jongeren en Alcohol eindelijk middelen om overmatig alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen.”

Het Reinier De Graaf ziekenhuis in Delft richtte recent een leerstoel in met het thema ‘Jongeren en Alcohol’. Professor Guido Van Hal, die les geeft over dit thema aan de Universiteit Antwerpen, werd mee promotor. Vanaf januari 2021 gaat deze leerstoel van start. Wat houdt dat praktisch in, zo’n leerstoel? En waarom is het zo belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar jongeren en alcohol? Professor Guido Van Hal legt het uit.

Klik hier voor het volledige artikel.

Kinderarts Nico van der Lely start als hoogleraar aan Universiteit Antwerpen

Delft, 30 september 2020. Het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis en de Universiteit Antwerpen starten vanaf 1 januari 2021 ‘De Reinier de Graaf leerstoel Jeugd en Alcohol’. Kinderarts Nico van der Lely, die in Nederland een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld in de strijd tegen alcoholmisbruik onder jongeren, zal als hoogleraar deze nieuwe leerstoel bekleden. Het doel is om alcoholmisbruik ook onder Belgische jongeren verder terug te dringen. De leerstoel richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar alcoholproblematiek onder jongeren, het creëren van bewustwording en een eerste Jeugd en Alcoholpolikliniek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Doel

Alcoholmisbruik door jongeren leidt tot schade in de samenleving. De beschadiging van de hersenen zorgt voor verlies aan intellectueel kapitaal. Niet alleen medische kosten, maar ook verlies in arbeidsproductiviteit, vernieling, politie-inzet en op de lange termijn intellectuele schade, treffen de maatschappij als geheel. De nieuwe leerstoel streeft ernaar om huidige knelpunten in de Belgische aanpak van jongeren en (overmatig) alcoholgebruik te onderzoeken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De leerstoel is ingebed bij de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waarbij prof. dr. Nico van der Lely nauw gaat samenwerken met de Belgische professoren dr. Guido Van Hal (Onderzoeksgroep Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid), dr. Jozef De Dooy ( kinderarts /UZA) en dr. Stijn Verhulst (UZA).

Alcoholpolikliniek

Prof. dr. Nico van der Lely strijdt al jaren tegen alcoholgebruik onder jongeren. Zo richtte hij in het Reinier de Graaf ziekenhuis in 2006 de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol op; een plek waar kinderen met een alcoholvergiftiging worden behandeld en samen met hun ouders voorlichting krijgen over de onherstelbare schade die comazuipen veroorzaakt. Inmiddels zijn er in Nederland 12 van deze poliklinieken opgezet. Door onder andere effectieve voorlichtingscampagnes in het land, naast activiteiten van de Stichting Jeugd en Alcohol, is het alcoholmisbruik onder jongeren in Nederland gedaald. Van der Lely zet zijn kennis en opgedane ervaring nu in binnen de nieuwe leerstoel Jeugd en Alcohol: “De leerstoel biedt mij de mogelijkheid om de samenwerking die al een tiental jaar bestaat te intensiveren en structureel op een hoger niveau vorm te geven. Het is dan ook onze gezamenlijke ambitie om in januari 2022 de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen te openen.”

Toekomst

Het naar Nederlands voorbeeld opzetten van een eerste alcoholpolikliniek en daarna een landelijk netwerk van alcoholpoliklinieken in België vorm te geven, staat niet op zich. Het staat in samenhang met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar alcoholmisbruik onder jongeren en het genereren van bewustwording bij de jeugd en de ouders, de medische wereld en de beleidsmakers, maar ook de sportclubs en de scholen. Prof. dr Guido Van Hal: “Anders dan in Nederland hebben we momenteel nog geen efficiënt registratiesysteem voor alcoholmisbruik bij jongeren. Uit eigen onderzoek blijkt dat onder 17- en 18-jarigen één op de drie jongeren minstens een keer per maand aan bingedrinken doet. Via de leerstoel willen het probleem gedetailleerd in kaart brengen. De bedoeling is om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen, maar ook preventie en bewustwording zullen veel aandacht krijgen.”

Topklinische erkenning voor polikliniek Jeugd en Alcohol in Reinier

29 juni 2020 – Vorige week was het zover; onze polikliniek Jeugd en Alcohol heeft topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Als topklinisch ziekenhuis hebben we, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. De in 2006 door onze kinderarts Nico van der Lely opgerichte polikliniek voor Jeugd en Alcohol is hier een mooi voorbeeld van. 

Op deze polikliniek Jeugd en Alcohol krijgen jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest en hun ouders, nazorg. Het doel is om herhaling te voorkomen en eventuele onderliggende problemen, zoals stress en depressie, snel te onderkennen. De polikliniek werkt volgens een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat, naast de spoedeisende zorg, ook psychologen, neurologen en pedagogisch specialisten betrokken worden bij de nazorg en preventie. 

Klik hier voor het volledige artikel.

Alcoholpoli krijgt topklinische erkenning

Onze polikliniek Jeugd en Alcohol heeft de topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Als topklinisch ziekenhuis hebben we, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. De in 2006 door onze kinderarts Nico van der Lely opgerichte polikliniek voor Jeugd en Alcohol is hier een mooi voorbeeld van. 

Op deze polikliniek Jeugd en Alcohol krijgen jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest en hun ouders, nazorg. Het doel is om herhaling te voorkomen en eventuele onderliggende problemen, zoals stress en depressie, snel te onderkennen.

De polikliniek werkt volgens een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat, naast de spoedeisende zorg, ook psychologen, neurologen en pedagogisch specialisten betrokken worden bij de nazorg en preventie.