Sport

Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport 2019-2022

Met het project “Voorkom alcohol in de sport” (2015-2018) is onze stichting in samenwerking met de Sportbonden/NOC*NSF jaren actief geweest binnen de lokale sportverenigingen.

Per 1 januari 2019 zijn de Sportbonden/NOC*NSF en onze stichting een samenwerking aangegaan met het JOGG, om de handhaving van leeftijdsgrenzen binnen de sport verder te verbeteren. Met het nieuwe plan “Voorkom alcoholmisbruik in de sport in 2019-2022” zullen wij de bewustwording binnen de sport nog verder vergroten. Dit bij zowel de jeugd, de ouders als ook de beleidsmakers. Een belangrijke interventie betreft het organiseren van ‘awareness meetings” binnen sportverenigingen.

Team:Fit
Het JOGG heeft verschillende initiatieven waarmee zij de omgeving van het kind willen beïnvloeden. Een van deze initiatieven is Team:Fit. Dit programma is er op gericht om een gezonde sportomgeving te bewerkstelligen met focus op een gezonder aanbod van voeding en dranken. Een team van coaches adviseert en begeleidt sportverenigingen en accommodaties op basis van de richtlijnen gezondere kantines van het Voedingscentrum.

Het programma biedt de mogelijkheid om het thema ‘alcoholmisbruik onder jongeren’ in de sportomgeving te verbinden en bewustwording te vergroten binnen het gedachtegoed van het Nationaal Preventieakkoord. 

Doelstellingen
In het Nationaal Preventieakkoord zijn gezamenlijke doelstellingen vastgelegd:

  • Het vergroten van het bereik van sportverenigingen die zich committeren aan een gezonder aanbod in hun kantine, waaronder ook aandacht voor het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar.
  • Een betere naleving van de wettelijke leeftijdsgrens (18 jaar) binnen sportverenigingen.
  • Door een gezonder aanbod te bewerkstelligen, de bewustwording van de schade van alcoholmisbruik te vergroten.

Samenwerking
Door krachten van partijen te bundelen bieden we sportverenigingen 1 loket voor advisering en begeleiding naar een gezonde sportomgeving. Het programma Team:Fit biedt de kans om in samenwerking met onze stichting, Sportbonden/NOC*NSF en het Trimbosinstituut als kennispartner versneld een gezonde sportomgeving te bewerkstelligen. De focus ligt op een gezonder aanbod van eten en drinken in sportkantines. Bij een gezonde leefstijl hoort geen alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. De awareness meetings zijn bedoeld om mensen bewust te maken wat misbruik van alcohol met ons en vooral onze kinderen doet. Wij hebben hier als geen ander ervaring mee door de poliklinieken jeugd en alcohol.

Interesse in een informatiebijeenkomst bij uw sportvereniging? Neemt u dan contact op met Azize Yildiz.

Bezoek ook eens de website van NOC*NSF.
Gezonde Sportomgeving