ANBI-status

Stichting Jeugd en Alcohol heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
De belastingdienst heeft Stichting Jeugd en Alcohol deze status toegekend. Transparantie speelt hierbij een belangrijke rol.

Onderstaand treft u dan ook de jaarstukken, akte van oprichting en het beleidsplan aan.
Wilt u deze downloaden op uw eigen PC? Door er op te klikken kunt het bestand openen.