Kinderarts Nico van der Lely start als hoogleraar aan Universiteit Antwerpen

Delft, 30 september 2020. Het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis en de Universiteit Antwerpen starten vanaf 1 januari 2021 ‘De Reinier de Graaf leerstoel Jeugd en Alcohol’. Kinderarts Nico van der Lely, die in Nederland een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld in de strijd tegen alcoholmisbruik onder jongeren, zal als hoogleraar deze nieuwe leerstoel bekleden. Het doel is om alcoholmisbruik ook onder Belgische jongeren verder terug te dringen. De leerstoel richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar alcoholproblematiek onder jongeren, het creëren van bewustwording en een eerste Jeugd en Alcoholpolikliniek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Doel

Alcoholmisbruik door jongeren leidt tot schade in de samenleving. De beschadiging van de hersenen zorgt voor verlies aan intellectueel kapitaal. Niet alleen medische kosten, maar ook verlies in arbeidsproductiviteit, vernieling, politie-inzet en op de lange termijn intellectuele schade, treffen de maatschappij als geheel. De nieuwe leerstoel streeft ernaar om huidige knelpunten in de Belgische aanpak van jongeren en (overmatig) alcoholgebruik te onderzoeken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De leerstoel is ingebed bij de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waarbij prof. dr. Nico van der Lely nauw gaat samenwerken met de Belgische professoren dr. Guido Van Hal (Onderzoeksgroep Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid), dr. Jozef De Dooy ( kinderarts /UZA) en dr. Stijn Verhulst (UZA).

Alcoholpolikliniek

Prof. dr. Nico van der Lely strijdt al jaren tegen alcoholgebruik onder jongeren. Zo richtte hij in het Reinier de Graaf ziekenhuis in 2006 de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol op; een plek waar kinderen met een alcoholvergiftiging worden behandeld en samen met hun ouders voorlichting krijgen over de onherstelbare schade die comazuipen veroorzaakt. Inmiddels zijn er in Nederland 12 van deze poliklinieken opgezet. Door onder andere effectieve voorlichtingscampagnes in het land, naast activiteiten van de Stichting Jeugd en Alcohol, is het alcoholmisbruik onder jongeren in Nederland gedaald. Van der Lely zet zijn kennis en opgedane ervaring nu in binnen de nieuwe leerstoel Jeugd en Alcohol: “De leerstoel biedt mij de mogelijkheid om de samenwerking die al een tiental jaar bestaat te intensiveren en structureel op een hoger niveau vorm te geven. Het is dan ook onze gezamenlijke ambitie om in januari 2022 de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen te openen.”

Toekomst

Het naar Nederlands voorbeeld opzetten van een eerste alcoholpolikliniek en daarna een landelijk netwerk van alcoholpoliklinieken in België vorm te geven, staat niet op zich. Het staat in samenhang met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar alcoholmisbruik onder jongeren en het genereren van bewustwording bij de jeugd en de ouders, de medische wereld en de beleidsmakers, maar ook de sportclubs en de scholen. Prof. dr Guido Van Hal: “Anders dan in Nederland hebben we momenteel nog geen efficiënt registratiesysteem voor alcoholmisbruik bij jongeren. Uit eigen onderzoek blijkt dat onder 17- en 18-jarigen één op de drie jongeren minstens een keer per maand aan bingedrinken doet. Via de leerstoel willen het probleem gedetailleerd in kaart brengen. De bedoeling is om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen, maar ook preventie en bewustwording zullen veel aandacht krijgen.”