Onderwijs over jeugd en alcohol

Kinderen, ouders en onderwijzend personeel worden middels interactieve awareness meetings op locatie bereikt. Het aanbod van de Stichting Jeugd en Alcohol (St.J&A) is om op scholen op maat voorlichting te geven en kennis over te dragen aangaande alcohol en jeugd in de breedste zin van het woord,  vanuit kennis en ervaring opgedaan op de ‘alcohol polikliniek’ van Delft. De kennisoverdracht, waar in het land al veel ervaring mee is opgedaan, is vooral praktisch en interactief van aard en wordt aangepast aan het karakter van de regio, gemeente en school. De voorlichting vindt plaats door mensen met ervaring in de praktijk hetgeen bij de evaluaties als zeer nuttig wordt ervaren. Er kan gebruik gemaakt worden van acteurs (theatergroepen), zelf geschreven voorlichtingsboeken en audiovisuele informatie. Maatwerk wordt geleverd in het licht van de doelgroep (o.a. scholieren, ouders en docenten, aangepast aan het niveau, de samenstelling en de grootte van de groep toehoorders) passend in het Project “Plan van aanpak Onderwijsproject Alcohol en Jeugd, geen goede combinatie” van de St.J&A.

De beschikbare kennis over jongeren en alcohol is tevens geïncorporeerd in leerboeken Biologie.

Er vindt maandelijks een ‘scholierenuurtje’ plaats waarin middelbare scholieren/verpleegkundigen in opleiding/stagiaires uit het hele land al hun vragen over jeugd en alcohol kwijt kunnen ten behoeve van het schrijven van een (profiel)werkstuk. Momenteel worden er onder andere profielwerkstukken begeleid over het effect van alcohol op de hersenen van jongeren en de invloed van social media op alcoholgebruik bij jongvolwassenen. Mocht je graag willen deelnemen aan het scholierenuurtje, neem dan contact op met Peggy van de Weerd. Lees hier meer over (de achtergrond van) het scholierenuurtje.

Onderzoek alcoholgebruik en jongeren door leerlingen CLD te Delft

“Graag wil ik u bedanken voor de buitengewoon interessante lezing gisteravond van de kinderarts Nico van de Lely over jongeren en alcohol. Ik heb eerder wel eens een presentatie bijgewoond op een school over dit onderwerp en verwachtte zodoende weinig nieuws te horen. Niets was minder waar. Wat een begenadigd spreker is deze kinderarts. Zijn confronterende recht-door-zee-aanpak, waarbij hij onderzoeksresultaten afwisselde met ervaringen uit de praktijk hebben mij als ouder met de neus op de feiten gedrukt. Ik ben hier heel blij mee. Voor mijn kinderen komt dit op tijd en niet eens te vroeg bleek toen ik thuis kwam en met mijn dochter over dit onderwerp met haar in gesprek ging. Leeftijdsgenoten van haar doen stoer over drank(mis)gebruik. Een goede opzet van de avond met de aanwezigheid van iemand uit de gemeente. De lezing had van mij nog uren mogen duren. Een gemis voor de ouders die niet aanwezig waren. Ik hoop van harte dat deze kinderarts met zijn team ook de brugklassen aandoet om voorlichting te geven over het gevaar van alcoholmisbruik.”

Reactie aanwezige ouder bij voorlichtingsavond

Joy vd Knaap en Lynn Zwinkels halen een 8 voor hun werkstuk over comazuipen!

Scholierenuurtje september 2018

Marit Slob en Jolie Wijdh een 9 voor hun profielwerkstuk!