Aandacht voor jeugd en alcohol op school

Al jaren verzorgt onze stichting voorlichtingsactiviteiten op scholen door geheel Nederland. Daarbij leveren we graag maatwerk. We streven naar interactieve bijeenkomsten die het bewustzijn van kinderen, jongeren, ouders en onderwijzend personeel vergroten.

De kennis die we overdragen gaat over alcohol en jeugd in de breedste zin, en is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de alcoholpoli van het Reinier de Graafgasthuis in Delft.

Alle activiteiten voor scholen zijn in het kader van het project ‘Plan van aanpak Onderwijsproject Alcohol en Jeugd, geen goede combinatie’ van de stichting Jeugd en Alcohol.

Overleg en afstemming
Als een school ‘iets’ wil doen met alcohol en jeugd, ligt het initiatief daarvoor vaak bij een ouderraad of medezeggenschapsraad. Het komt ook voor dat onze stichting benaderd wordt door een schooldirectie. In alle gevallen gaan we graag telefonisch in overleg over wensen, mogelijkheden en specifieke kenmerken van de regio, de school of het beoogde publiek. We kunnen bijvoorbeeld informatie aanpassen aan schoolniveaus en we kunnen kwesties behandelen die actueel zijn op de school die we bezoeken.

Draagvlak door brede uitnodiging
Voor effectieve alcoholpreventie en voorlichting is meer nodig dan een eenmalige informatieavond. Daarom overleggen we altijd vooraf over wie er uitgenodigd kunnen worden om een breed draagvlak te realiseren. Uiteraard zijn dat ouders, kinderen en docenten, maar wij wijzen ook op de wijkagent, beleidsmakers van de gemeente, maatschappelijk werk, lokale ondernemers die alcohol verkopen en andere relevante betrokkenen. We denken mee en doen suggesties, ook voor vervolgactiviteiten.

Praktisch
Voor onze komst overleggen we uiteraard altijd even over de precieze locatie, parkeermogelijkheden ter plaatse en voorzieningen als beamer en microfoon.

Wat doet alcohol met je hersenen? Klik op het logo van SchoolTV voor een heldere uitleg:

Verschillende mogelijkheden op school
Voor een voorlichtingsactiviteit op school bieden we in principe drie ‘pakketten’.

Pakket 1: informatieavond op school voor ouders
Dr. Nico van der Lely houdt een voordracht voor ouders en onderwijzend personeel over jeugd en alcohol. Daarbij maakt hij gebruik van een informatieve powerpointpresentatie, hij geeft voorbeelden uit de praktijk en beantwoordt uitvoerig vragen uit de zaal.

Pakket 2: middag voor brugklassers gevolgd door ouderavond
Overdag wonen brugklassers – in twee shifts van ca 100 leerlingen per keer – een presentatie bij waarin ze uitleg krijgen over de schadelijke gevolgen van alcohol. Dankzij speelse vragen en voorbeelden uit de praktijk wordt hen het belang van uitstel van drankgebruik duidelijk. Na de voorlichting aan de scholieren volgt in de avond een ouderbijeenkomst waarbij de organisaties en mensen die om deze brugklassers heen staan, met de ouders van gedachten kunnen wisselen over hun rol in de bescherming en begeleiding van kinderen en jongeren. Wat kan een gemeente doen? Wat is de rol van de wijkagent? Wie zorgt voor handhaving en een goed contact met de jongeren? Wat doet de lokale middenstand als jongeren drank komen kopen? En wat kunnen de ouders zelf doen?

Pakket 3: informatieavond voor ouders (en kinderen) met acteurs
Dr. Nico van der Lely houdt een voordracht voor ouders en onderwijzend personeel over jeugd en alcohol in combinatie met acteurs van Helder Theater. De acteurs spelen aansprekende scenes waarin alcohol en het puberbrein een rol spelen. Aan de hand van de scenes gaan wij met ouders en kinderen in gesprek: wat is er aan de hand, herken je dit, hoe voorkom je alcoholschade? Na afloop van deze avond is zowel het bewustzijn als de kennis over alcohol bij ouders en kinderen groot.

Leerlingen in het ziekenhuis
De Stichting Jeugd en Alcohol kan naar u toekomen, maar u of uw leerlingen zijn ook welkom in het ziekenhuis.

Scholierenuurtje
Maandelijks is er een ‘scholierenuurtje’  waar middelbare scholieren/verpleegkundigen in opleiding/stagiaires uit het hele land terecht kunnen met al hun vragen over jeugd en alcohol. Regelmatig schrijft een leerling een profielwerkstuk over dit onderwerp. Recent begeleidden wij een leerling die schreef over het effect van alcohol op de hersenen van jongeren, en een andere leerling wijdde zijn profielwerkstuk aan de invloed van social media op alcoholgebruik bij jongvolwassenen. Mocht je willen deelnemen aan het scholierenuurtje, neem dan contact op met Peggy van de Weerd. Lees hier meer over (de achtergrond van) het scholierenuurtje.

Onze kennis in biologieboeken
De  kennis over jongeren en alcohol die onze stichting de afgelopen jaren heeft vergaard, is in overleg met educatieve uitgevers inmiddels opgenomen in Leerboek Biologie, in Leerboek Kinderverpleegkundige en in nr 68 Alcohol van de reeks informatieve boeken Informatie (11-14 jaar) van het Documentatiecentrum.

Onderzoek alcoholgebruik en jongeren door leerlingen CLD te Delft

Examenfeest of schoolfeest?

Serveer eens een feestelijke alcoholvrije cocktail!

“Graag wil ik u bedanken voor de buitengewoon interessante lezing gisteravond van de kinderarts Nico van de Lely over jongeren en alcohol. Ik heb eerder wel eens een presentatie bijgewoond op een school over dit onderwerp en verwachtte zodoende weinig nieuws te horen. Niets was minder waar. Wat een begenadigd spreker is deze kinderarts. Zijn confronterende recht-door-zee-aanpak, waarbij hij onderzoeksresultaten afwisselde met ervaringen uit de praktijk hebben mij als ouder met de neus op de feiten gedrukt. Ik ben hier heel blij mee. Voor mijn kinderen komt dit op tijd en niet eens te vroeg bleek toen ik thuis kwam en met mijn dochter over dit onderwerp met haar in gesprek ging. Leeftijdsgenoten van haar doen stoer over drank(mis)gebruik. Een goede opzet van de avond met de aanwezigheid van iemand uit de gemeente. De lezing had van mij nog uren mogen duren. Een gemis voor de ouders die niet aanwezig waren. Ik hoop van harte dat deze kinderarts met zijn team ook de brugklassen aandoet om voorlichting te geven over het gevaar van alcoholmisbruik.”

Reactie aanwezige ouder bij voorlichtingsavond

Gisteravond was er een bijeenkomst voor een aantal alcoholverstrekkers in de gemeente over alcoholgebruik en –preventie onder #minderjarigen. De avond werd voorgedragen door gastspreker Nico van der Lely, specialist op het gebied van alcoholproblematiek – 22-03-19

gemeente Kaag en Braassemvia Twitter

Woensdagavond is de thema-avond ‘alcohol en jeugd’ met kinderarts Nico van der Lely over de gevaren en gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. Van der Lely: ‘Twee keer flink dronken en je IQ daalt tien tot.. – 03-04-19

SG Huizermaat in Huizenvia Twitter

Ik voel me door dit verhaal gesterkt richting mijn eigen kinderen in het handhaven van geen alcoholgebruik.

aanwezige presentatie Lichtenvoorde 18-03-2019

Wij voelen ons als selectieteam wel verantwoordelijk voor het geven van het goede voorbeeld.

lid sportclub Lichtenvoorde 18-03-2019

Joy vd Knaap en Lynn Zwinkels halen een 8 voor hun werkstuk over comazuipen!

Scholierenuurtje september 2018

Marit Slob en Jolie Wijdh een 9 voor hun profielwerkstuk!