Wat doet Stichting Jeugd en Alcohol?

Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen. Haar doel tracht de stichting te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg. Lees hier meer over de doelen van de Stichting Jeugd en Alcohol.

Topklinische erkenning voor polikliniek Jeugd en Alcohol in Reinier

Vorige week was het zover; onze polikliniek Jeugd en Alcohol heeft topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Als topklinisch ziekenhuis hebben we, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. De in 2006 door onze kinderarts Nico van der Lely opgerichte polikliniek voor Jeugd en Alcohol is hier een mooi voorbeeld van. 

Op deze polikliniek Jeugd en Alcohol krijgen jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest en hun ouders, nazorg. Het doel is om herhaling te voorkomen en eventuele onderliggende problemen, zoals stress en depressie, snel te onderkennen. De polikliniek werkt volgens een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat, naast de spoedeisende zorg, ook psychologen, neurologen en pedagogisch specialisten betrokken worden bij de nazorg en preventie. 

Klik hier voor het volledige artikel.

In Lochem breekt men het hoofd over alcoholproblemen bij jongeren: ‘Zelf het goede voorbeeld geven maakt meer indruk bij een kind dan ,,nee’’ zeggen’

Lochem staat voor een moeilijke maar noodzakelijke uitdaging: het terugdringen van wijdverbreid alcoholmisbruik onder middelbare scholieren én het gedooggedrag van ouders. 27 procent van de Lochemse jeugd heeft aan comazuipen gedaan. De opvoeders spelen volgens deskundigen de sleutelrol bij preventie. Maar juist deze ouders zijn lastig te bereiken. Gemeenteraadsleden waren onaangenaam verrast, want wat is de juiste route voorwaarts?

Klik hier voor het volledige artikel in Dagblad de Stentor d.d. 15 december 2020.

‘Zonder zoveel initiatieven was het aantal alcoholvergiftigingen onder kinderen toegenomen’

Het aantal kinderen dat met alcoholintoxicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen is niet gedaald tussen 2007 en 2019, blijkt uit nieuwe cijfers. Ook is er vaker sprake van een combinatie met drugs (vooral cannabis). Geen prettig nieuws, vindt kinderarts prof. dr. Nico van der Lely van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Al ziet hij gelukkig ook een aantal positieve ontwikkelingen. Hij pleit ervoor dat artsen het onderwerp regelmatiger aankaarten bij jongeren. “Vaak helpt het door te vragen: hoe ziet jouw week eruit?” 

Klik hier voor het volledige artikel in DOQ, Arts aan het woord d.d. 9 december 2020.

 

Symposium over alcoholgebruik van Delftse studenten

 

De Stichting Jeugd en Alcohol heeft in samenwerking met de TU Delft, de gemeente en Delftse studentenverenigingen op 24 november 2020 een symposium gegeven over onverantwoord alcoholgebruik onder studenten.

Klik hier voor het volledige artikel in Delft op Zondag d.d. 6 december 2020.

 

Nico van der Lely ontvangt Reinier de Graaf Penning

De Delftse kinderarts Nico van der Lely, verbonden aan het Reinier de Graaf ziekenhuis, heeft donderdag 28 november uit handen van bestuursvoorzitter Carina Hilders de Reinier de Graaf Penning ontvangen. Die kreeg hij voor ‘zijn baanbrekende werk om alcoholschade bij kinderen en jongeren te voorkomen’, zo onthulde Hilders. Van der Lely wijdt al ruim twintig jaar zijn professionele leven én zijn vrije tijd hieraan.

Onze ambassadeurs

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft

“Ik heb mijn naam verbonden aan Stichting Jeugd en Alcohol omdat ik alcoholpreventie en het voorkomen van alcoholschade bij jongeren een erg belangrijk onderwerp vind. Jongeren zijn zich niet bewust van de impact die alcohol heeft. Misbruik kan ernstige schade aan het jonge brein veroorzaken. Het is niet zo onschuldig als het lijkt. Bovendien ervaart de stad ook de ándere kant van alcohol: de overlast. Als burgemeester kan ik bijdragen aan de bewustwording van de gevaren van alcohol. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld studenten- en sportverenigingen kan ik namens de stichting het onderwerp aan de orde stellen. Zo hoop ik dat we het alcoholgebruik onder studenten kunnen terugdringen, maar ook dat alcohol en sport niet langer een vanzelfsprekende combinatie is. Ik merk dat preventie steeds meer aandacht krijgt, en daar heeft Nico van der Lely een grote rol in gehad.”

Johan Wakkie, adviseur JOGG en aanjager NL2025

“Jongeren krijgen te maken met vele ongezonde verleidingen waaronder het drinken van alcohol. En drank is ondanks de strengere wet- en regelgeving nog relatief makkelijk verkrijgbaar. Daarom vind ik het belangrijk dat jongeren ook zelf verantwoordelijkheid nemen en beseffen hoe schadelijk overmatig alcohol kan zijn voor de ontwikkeling van hun brein. Ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij hebben een voorbeeldfunctie.  En moeten zich bewust zijn van de risico’s als ze drinken toestaan of zelfs stimuleren. Ik gun jongeren een gezonde leefomgeving waarin zij de juiste keuzes kunnen maken. De Stichting Jeugd en Alcohol heeft met voorlichting, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek al veel bereikt en ik steun Nico van der Lely met de stichting omdat hij zich dagelijks zeer bevlogen inzet voor een gezonde generatie”.

Polikliniek Jeugd en Alcohol

Op de polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, krijgen jongeren, die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, én hun ouders, nazorg.  Doel is het bereiken van gedragsverandering en onderkennen van eventuele onderliggende problemen, zodat de jongere niet opnieuw in de problemen komt met alcohol.

We spreken van een alcoholvergiftiging als de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog is, dat iemand bewusteloos in het ziekenhuis raakt. Ze kunnen zich naderhand vaak niets meer van het incident herinneren.  Alcoholvergiftiging kan resulteren in hersenbeschadiging met bijvoorbeeld verminderde leerprestaties en gedragsveranderingen als gevolg. Zelfs wanneer een kind nooit eerder alcohol heeft gedronken.

Stichting Jeugd en Alcohol ook actief op school en in de sport!

Jeugd en Alcohol op school

Op zoek naar een informatieve invulling van uw ouderavond op school? Of leerzame lessen voor uw brugklassers?

Hier vindt u alle mogelijkheden.

Scholieren zelf zijn ook van harte welkom in Delft om hun vragen te stellen, bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk. Zie onze agenda voor de actuele data!

Jeugd en Alcohol in de sport

Voor een vitale en sportieve Nederlandse samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik in Nederland wordt tegengegaan. 

De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. In samenwerking met Sportbonden/NOC*NSF en het JOGG, verzorgt onze stichting informatieavonden bij sportverenigingen in het land. Hier leest u meer over het plan “Voorkom alcoholmisbruik in de sport 2019-2022”.