Onderwijs – Informatie voor scholen

Aandacht voor jeugd en alcohol op school

Al jaren verzorgt onze stichting voorlichtingsactiviteiten op scholen door geheel Nederland. Daarbij leveren we graag maatwerk. We streven naar interactieve bijeenkomsten die het bewustzijn van kinderen, jongeren, ouders en onderwijzend personeel vergroten.

De kennis die we overdragen gaat over alcohol en jeugd in de breedste zin, en is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de alcoholpoli van het Reinier de Graafgasthuis in Delft.

Alle activiteiten voor scholen zijn in het kader van het project ‘Plan van aanpak Onderwijsproject Alcohol en Jeugd, geen goede combinatie’ van de stichting Jeugd en Alcohol.

Overleg en afstemming
Als een school ‘iets’ wil doen met alcohol en jeugd, ligt het initiatief daarvoor vaak bij een ouderraad of medezeggenschapsraad. Het komt ook voor dat onze stichting benaderd wordt door een schooldirectie. In alle gevallen gaan we graag telefonisch in overleg over wensen, mogelijkheden en specifieke kenmerken van de regio, de school of het beoogde publiek. We kunnen bijvoorbeeld informatie aanpassen aan schoolniveaus en we kunnen kwesties behandelen die actueel zijn op de school die we bezoeken.

Draagvlak door brede uitnodiging
Voor effectieve alcoholpreventie en voorlichting is meer nodig dan een eenmalige informatieavond. Daarom overleggen we altijd vooraf over wie er uitgenodigd kunnen worden om een breed draagvlak te realiseren. Uiteraard zijn dat ouders, kinderen en docenten, maar wij wijzen ook op de wijkagent, beleidsmakers van de gemeente, maatschappelijk werk, lokale ondernemers die alcohol verkopen en andere relevante betrokkenen. We denken mee en doen suggesties, ook voor vervolgactiviteiten.

Praktisch
Voor onze komst overleggen we uiteraard altijd even over de precieze locatie, parkeermogelijkheden ter plaatse en voorzieningen als beamer en microfoon.

Verschillende mogelijkheden op school
Voor een voorlichtingsactiviteit op school bieden we in principe drie ‘pakketten’.

Pakket 1: informatieavond op school voor ouders
Dr. Nico van der Lely houdt een voordracht voor ouders en onderwijzend personeel over jeugd en alcohol. Daarbij maakt hij gebruik van een informatieve powerpointpresentatie, hij geeft voorbeelden uit de praktijk en beantwoordt uitvoerig vragen uit de zaal.

Pakket 2: middag voor brugklassers gevolgd door ouderavond
Overdag wonen brugklassers – in twee shifts van ca 100 leerlingen per keer – een presentatie bij waarin ze uitleg krijgen over de schadelijke gevolgen van alcohol. Dankzij speelse vragen en voorbeelden uit de praktijk wordt hen het belang van uitstel van drankgebruik duidelijk. Na de voorlichting aan de scholieren volgt in de avond een ouderbijeenkomst waarbij de organisaties en mensen die om deze brugklassers heen staan, met de ouders van gedachten kunnen wisselen over hun rol in de bescherming en begeleiding van kinderen en jongeren. Wat kan een gemeente doen? Wat is de rol van de wijkagent? Wie zorgt voor handhaving en een goed contact met de jongeren? Wat doet de lokale middenstand als jongeren drank komen kopen? En wat kunnen de ouders zelf doen?

Pakket 3: informatieavond voor ouders (en kinderen) met acteurs
Dr. Nico van der Lely houdt een voordracht voor ouders en onderwijzend personeel over jeugd en alcohol in combinatie met acteurs van Helder Theater. De acteurs spelen aansprekende scenes waarin alcohol en het puberbrein een rol spelen. Aan de hand van de scenes gaan wij met ouders en kinderen in gesprek: wat is er aan de hand, herken je dit, hoe voorkom je alcoholschade? Na afloop van deze avond is zowel het bewustzijn als de kennis over alcohol bij ouders en kinderen groot.

Klik hier voor de hand-out van de Stichting Jeugd en Alcohol, die wordt uitgedeeld tijdens informatieavonden voor ouders.

.

Wat doet alcohol met je hersenen?

Klik op het logo van SchoolTV voor een heldere uitleg: