Staatssecretaris Paul Blokhuis en kinderarts Nico van der Lely met Delftse studenten in gesprek over verantwoord alcoholgebruik

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis en kinderarts Nico van der Lely (Poli Jeugd en Alcohol, Stichting Jeugd en Alcohol) hebben op vrijdag 30 augustus 2019, studenten van het Delftsch Studenten Corps bezocht. Vlak voor de start van de kennismakingstijd, gingen zij met elkaar in gesprek over hoe alcoholmisbruik onder studenten verder teruggedrongen kan worden.

Het is bekend dat overmatig drinken leidt tot schade aan de gezondheid, slechte studieresultaten en overlast in de stad. Toch is alcohol drinken onlosmakelijk verbonden met de studentencultuur. Het ‘samen drinken’ speelt zich voornamelijk af buiten de reguliere horeca binnen studentenverenigingen, studentenhuizen en tijdens evenementen. Zowel de TU Delft, het Rode Kruis als studentenverenigingen zagen de afgelopen jaren een toename in alcohol gerelateerde incidenten.

“We vinden dat alcoholgebruik onder studenten daarom meer aandacht verdient”, zegt Xander van Beurden, projectleider verantwoord alcoholgebruik binnen het Delftsch Studenten Corps. “En vooral tijdens de introductieperiode moeten we de nieuwe lichting met voorlichting bewust maken van de negatieve gevolgen. Daarnaast kunnen we nog allerlei maatregelen treffen rondom de tap, zoals 0.0 bier aanbieden, stimuleren om bier met water af te wisselen en ons barpersoneel zorgvuldig in te werken. Ook zetten we in op sociale controle. Als iedereen zijn of haar vriend(in) aanspreekt op overmatig alcoholgebruik, slaan we de goede weg in. Overmatig drinken moet ontmoedigd worden en niet als vanzelfsprekend worden gezien.”

“Kwetsbaar zijn vooral de eerstejaars studenten en studenten die instromen als zij nog geen 18 jaar zijn, aldus Nico van der Lely. “Zij moeten hun weg vinden in een nieuwe leefomgeving, zoeken sociale aansluiting en drinken gauw te veel. Ook blijkt dat jongeren die op hun zeventiende starten met structureel drinken vaak een inhaalslag maken en later gevoelig zijn voor misbruik. Er is met goede voorlichting bij deze doelgroep nog een hoop winst te behalen.”

Staatssecretaris Blokhuis kijkt positief terug op het gesprek met de Delftse studenten. “We weten steeds meer over de gezondheidsrisico’s van alcohol. Daar kunnen we met z’n allen niet voor wegkijken. Het is mooi om te zien dat deze Delftse studenten dat ter harte nemen en initiatief hebben genomen om bijvoorbeeld meer water en 0.0 te schenken en elkaar aan te spreken als dat nodig is. Ik realiseer me natuurlijk ook dat dit soort veranderingen niet van vandaag op morgen klaar zijn. Het begin is er, nu moeten we samen doorpakken.”

Stichting Jeugd en Alcohol, het Rode Kruis, 6 Delftse studentenverenigingen, de gemeente Delft en de TU Delft werken al samen om eerstejaars studenten bewuster te maken van de gevaren van alcohol. Doelstellingen om problematisch drinken terug te dringen, staan vermeld in het

 Nationaal Preventieakkoord dat in november 2018 mede werd ondertekend door Stichting Jeugd en Alcohol.

Aanpak bewust alcoholgebruik Delftse studenten uitgebreid

Alle ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst ”Aanpak bewust alcoholgebruik Delftse studenten”.

De samenwerking van Stichting Jeugd en Alcohol, de gemeente Delft, de Technische Universiteit Delft, het Rode Kruis (afdeling Delft en Midden-Delfland) en vijf Delftse studentenverenigingen, krijgt een meerjarig vervolg. Steeds meer studentenorganisaties sluiten zich aan bij de aanpak gericht op bewustwording en verandering van alcoholgebruik bij studenten. Dinsdagavond 9 juli 2019 tekenden bovenstaande initiatiefnemers een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar, waarbij meer dan tien nieuwe studentenorganisaties betrokken worden. De brede samenwerking is uniek door de integrale aanpak, waarbij studenten zelf het voortouw nemen. De besturen van de Delftse studentenorganisaties, Delftsch Studenten Corps, D.S.R. Proteus-Eretes, Delftsche Studenten Bond, D.S.V. Sint Jansbrug en K.S.V. Sanctus Virgilius, beseffen dat het initiatief voor de verandering in het alcoholgebruik bij studentenverenigingen het beste bij de studenten zelf vandaan kan komen. Afgelopen jaar werd vooral ingezet op bewustwording, onder meer via voorlichting van eerstejaars studenten en een goed bezocht symposium voor bestuurders van studentenorganisaties. Naast sprekers uit onder meer de horeca-branche en de gezondheidszorg, discussieerden ruim 150 aanwezigen hier tijdens workshops over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik onder studenten gestimuleerd kan worden. Kinderarts Nico van der Lely is blij met de samenwerking: “Doordat de studenten zich bewust zijn van de gevaren van alcoholmisbruik, willen zij zelf actief meedenken over een aanpak om studenten te laten minderen met hun alcoholgebruik. Dit is echt een ‘mind change’, waar ik heel blij mee ben.”

Symposium ‘In control met alcohol’

foto: Richard Jetten, Rode Kruis fototeam

Kinderarts Nico van Lely van het Reinier de Graaf ziekenhuis sprak op 15 januari 2019 over de schadelijke effecten van alcoholmisbruik onder jongeren tijdens het symposium ‘In control met alcohol’ voor ruim 150 studenten van de TU Delft. Na zijn openingspresentatie gingen de studenten met elkaar in discussie om oplossingen te bedenken die leiden tot verantwoord alcoholgebruik onder studenten. Van der Lely: “Ik vind het bijzonder dat dit symposium door en met studenten is georganiseerd. Doordat deze studenten zich bewust zijn van de gevaren van alcoholmisbruik, willen zij zelf actief meedenken over een aanpak om studenten te laten minderen met hun alcoholgebruik. Dit gebeurt voor de eerste keer en is echt een ‘mind change’, waar ik heel blij mee ben.” Door middel van verschillende workshops discussieerden de studenten over het belang van voorlichting en preventie, maar ook over een cultuurverandering in het studentenleven en het bieden van hulp aan studenten. Het symposium werd georganiseerd door TU-studenten, het Rode Kruis Delft en Midden-Delfland, de gemeente Delft en de Stichting Jeugd en Alcohol. Het is een vervolg op de integrale samenwerking tussen deze organisaties om alcoholmisbruik onder studenten aan te pakken.

Intentieverklaring aanpak alcoholgebruik onder studenten

Ondertekening convenant in de Barbaar te Delft

Op 11 juli 2018 werd door de besturen van vijf studentenverenigingen uit Delft hun handtekening geplaatst onder een intentieverklaring over de aanpak van excessief alcoholgebruik onder studenten. Voorlichting en preventie spelen een sleutelrol in de campagne. De studentenverenigingen gaan drankmisbruik niet op eigen houtje bestrijden: de Stichting Jeugd en Alcohol, de gemeente, de TU Delft en het Rode Kruis (afdeling Delft en Midden-Delfland) hebben eveneens hun handtekening onder de intentieverklaring gezet. Tot de deelnemende studentenverenigingen behoren het Delftsch Studenten Corps, Sanctus Virgilius, D.S.V. Sint Jansbrug, de Delftse Studenten Bond en studentenroeivereniging Proteus-Eretus. De Stichting Jeugd en Alcohol organiseert voorlichtingen voor de eerste jaars studenten en de besturen van de verenigingen, om awareness te creëren over de schadelijke effecten van excessief drankgebruik. Volgend jaar zullen ook de mentoren die in de ontvangstweek van de universiteit (OWee) de nieuwe studenten op sleeptouw zullen nemen voorgelicht worden. Lees hier meer.