Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport 2015 – 2018

1 januari 2015 is de Stichting Jeugd en Alcohol in samenwerking met NOC*NSF, met steun van zorgverzekeraar DSW en het Ministerie van VWS, het plan “voorkom alcoholmisbruik in de sport” gestart. Het plan vindt aansluiting bij de reeds bestaande regionale alcoholmatigingsprojecten als ‘Gezonde Sportkantine’ en ‘Sport en Integriteit’ en de NIX18 campagne.

Het doel van het project is het voorkomen van alcoholmisbruik binnen sportverenigingen door het verhogen van de bewustwording en kennis bij alle doelgroepen die in de sportverenigingen komen. Het project focust zich daarbij op:

  • Handhaven van leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van alcohol in sportkantines
  • Het creëren van een ‘mental’ change aangaande alcohol binnen de sport.
  • Kennis toename plaats laten vinden bij met name leden die actief zijn met jeugdleden.

Alcoholgebruik leidt niet alleen tot gezondheidsschade op korte en langere termijn. De beschadiging van de hersenen zorgt voor verlies aan intellectueel kapitaal in Nederland. Daarnaast kan een verminderde ontwikkeling van de hersenen betekenen dat de emotionele en impulscontrole ontoereikend zijn. De samenleving leidt grote (financiële) schade door alcoholmisbruik Niet alleen medische kosten, maar ook verlies in arbeidsproductiviteit, vernieling, politie-inzet en op de lange termijn intellectuele schade voor de samenleving als geheel.

In 2010 is door Nico van der Lely  de Stichting Jeugd en Alcohol opgericht om “het vaststellen, onderzoeken en mogelijk voorkomen van directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind en de gevolgen hiervan voor het kind, zijn omgeving en de samenleving”. Naast onderzoek wordt vanuit de stichting ook veel aan voorlichting gedaan; o.a. aan overheden, nationaal en internationaal, politie en Justitie, sportclubs en bonden, OM, scholen, ouders en kinderen. Middels steun van zorgverzekeraar DSW kon gewerkt worden aan deze ‘awareness meetings’, als ook aan wetenschappelijk onderzoek.

Bezoek ook eens de website van NOC*NSF.
“Verantwoord alcohol schenken in sportkantines”

NOC*NSF streeft naar een verantwoord alcoholgebruik binnen de sport. NOC*NSF heeft de afgelopen jaren in samenwerking met sportbonden en andere partijen geïnvesteerd in de ontwikkeling en verspreiding van diverse ondersteuningsinstrumenten voor een goed alcoholbeleid bij sportverenigingen. Deze investeringen hebben ervoor gezorgd dat veel verenigingen een alcoholbeleid hebben binnen hun sportvereniging.

Niettemin blijven sportverenigingen onvoldoende scoren op het handhaven van leeftijdsgrenzen in de sportkantine. Er wordt te weinig gevraagd naar een legitimatiebewijs bij aankoop van alcohol door jongeren. Dit blijkt vooral uit onderzoeken met mystery guests die worden uitgevoerd in opdracht van Ministerie van VWS. Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving van de leeftijdsgrenzen bij sportverenigingen. In 2011 handhaafde slechts 4% van de sportverenigingen de leeftijdsgrens van 16 jaar bij mystery kids onderzoek. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 15% (2013). Dit is echter nog te weinig om te spreken van een goede handhaving van het alcoholbeleid, maar er is beweging.

Stichting Jeugd en Alcohol en NOC*NSF willen de handhaving van leeftijdsgrenzen binnen de sportvereniging verder verbeteren en alcoholmisbruik tegen gaan. Hiervoor is een toenemende bewustwording van de problematiek binnen de sportwereld noodzakelijk.

Op 11 april 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn en kinderarts Nico van der Lely het project landelijke bekendheid gegeven tijdens de korfbalfinale in Ahoy.