Activiteiten en events

Op donderdag 23 mei 2024 heeft prof. dr. Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf Gasthuis Delft en oprichter van de polikliniek Jeugd en Alcohol, een leuke en interactieve presentatie verzorgd voor ouders en professionals over ‘jongeren en het gebruik van alcohol’ bij Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’ in Hoek van Holland.

Er werden voorbeelden uit de praktijk gegeven en uitvoerig vragen uit de zaal beantwoord. Er werd onder andere gesproken over de risico’s van het groeiende overmatig alcoholgebruik onder de jongeren en hoe ouders, professionals en vrijwilligers hierop kunnen acteren.

witte regel

Waar Trek Jij de Lijn? is een campagne vóór en dóór studenten die zich inzet om studenten bewust te maken van de ingrijpende sociale, persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van excessief middelengebruik. Hierbij ligt de focus  op het sociale aspect van het probleem, zoals de sociale druk die er heerst, de sociale isolatie (als oorzaak én gevolg) en de tweedeling die ontstaat binnen groepen (wel- en niet-(overmatig)gebruikers). De campagne heeft naast bewustwording als doel het gesprek aan te wakkeren over problematisch gebruik en informatie te verschaffen over wat te doen bij het vermoeden dat een vriend(in) te veel en/of te vaak middelen gebruikt. Tot slot komen ook de risicovolle gevolgen voor de gezondheid op korte en lange termijn aan bod.

Op maandagavond 15 april vond de tweede Waar Trek Jij De Lijn? – symposium van 2024 plaats in de Kunsthal in Rotterdam.

De avond startte met misdaadjournalist Mick van Wely, die sprak over de oorlog tegen drugs in Nederland en de risico’s van zijn werk. Daarna deelde Derek van Enk en een ex-patiënt van Yes We Can Clinics het persoonlijke perspectief over dit onderwerp. Kinderarts Nico van der Lely deelde zijn waardevolle ervaringen met patiënten en ging dieper in op de fysieke en mentale gevolgen van excessief middelengebruik.
De avond werd geleid door dagvoorzitter Marielle Harsveldt-Terlaak.

witte regel

Maandagavond, 4 maart 2024, hebben Désirée Hofstede, Nico van der Lely, Jiske Pardieck en Emma Swart de workshop Gezonde Sportomgeving verzorgd in het AFAS Stadion Events bij AZ Alkmaar.

Veel interactie met enkele besturen van sportlocaties, sportconsulenten en buurtsportcoaches om van hen te horen hoe zij het gezonder maken van hun sportlocaties zien en wat ze erbij nodig hebben. De deelnemers kregen informatie over hoe ze hun club konden verbeteren op het gebied van alcoholverkoop, rookvrije omgeving en gezonder eten en drinken in de kantine.

Op dinsdag 27 februari vond het jaarlijkse alcoholsymposium plaats in het Prinsenhof Delft, met als doel het bewustzijn rond alcohol te versterken.
In het Delftse studentenleven wordt steeds bewuster omgegaan met alcohol. Veel studentenverenigingen werken al lange tijd samen met de gemeente Delft, de TU Delft, de GGD, Brijder Verslavingszorg en het Rode Kruis.
Het symposium was een groot succes; meer dan 200 Delftse studenten kwamen bijeen om samen in gesprek te gaan over het bewaken van je grenzen als je alcohol drinkt. Het initiatief van dit symposium komt van prof. dr. Nico van der Lely, die zich met zijn Stichting Jeugd & Alcohol inzet om schade aan de gezondheid door alcohol bij jongeren te voorkomen. De invulling werd verzorgd door het studentenbestuur van het Rode Kruis.

Onder dagvoorzitterschap van Desiree Hoving kwamen de volgende sprekers aan het woord:

  • Nico van der Lely, kinderarts RdGG Delft, hoogleraar Universiteit Antwerpen en oprichter Stichting Jeugd en Alcohol en alcoholpoli.
  • Cornelis Villerius, wijkagent van de Delftse Binnenstad.
  • Ray Dekkers, ervaringsdeskundige bij Brijder Verslavingszorg

Sportnetwerk Overijssel organiseerde op 7 november 2023 in samenwerking met 14 gemeenten ‘Het Twentse Kennis en Inspiratie Event voor de Sport’ in De Grolsch Veste in Enschede.

Het was een event voor de ontwikkeling van sportverenigingen; een netwerk- en kennisbijeenkomst voor alle bestuursleden, commissieleden en overige kader van sportverenigingen. Er was een uitgebreid en inspirerend programma met informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezonde sportomgeving, vrijwilligersmanagement, bestuurders met impact en sociaal veilig sportklimaat.

Kinderarts Nico van der Lely was één van de gastsprekers en vertelde samen met Désirée Holstege, JOGG-Teamfit coach, over het thema ‘Een gezondere sportomgeving’. Met pakkende voorbeelden belichtten zij de rol van alcohol en lieten zij zien hoe je binnen een sportvereniging met kleine stappen een gezondere sportomgeving kunt creëren.

wit

‘Op je best’ in Rijssen-Holten organiseerde op donderdag 12 oktober 2023 een inspirerende avond over een gezonde sportomgeving met het thema alcohol.
Kinderarts en hoogleraar Nico van der Lely heeft een presentatie gehouden over alcoholpreventie en wat een sportclub hierin kan betekenen.
De presentatie was bedoeld voor bestuursleden, kader, ouders en (jeugd)leden van alle sportverenigingen in de gemeente Rijssen-Holten.
Na de lezing was er gelegenheid om na te praten en bestond de mogelijkheid voor een rondleiding achter de schermen bij Excelsior ’31.

wit

Op 25 september is de verjaardag van de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een mooiere en eerlijkere plek te maken in 2030.
Ook Delft zet zich in voor deze 17 doelstellingen. Daarom wapperen er van 21 tot en met 27 september bij verschillende organisaties in de stad vlaggen van Global Goals, waaronder in Reinier de Graaf.

Het Reinier de Graaf houdt zich vooral bezig met het ontwikkelingsdoel om de gezondheid en het welzijn van mensen op alle leeftijden te bevorderen.
Onze kinderarts Nico van der Lely is namens Reinier de Graaf en de Stichting Jeugd en Alcohol ambassadeur voor dit doel. Nico zet zich al jarenlang in om de gezondheidsschade door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

Meer informatie over de Delftse Global Goals is te vinden op www.delft4globalgoals.nl.

wit

In de eerste week van november 2022 is de Didamse voetbalclub DVC’26 van start gegaan met de NIX18 campagne. De club voelt zich verantwoordelijk om samen met haar leden, ouders, vrijwilligers en de kantine te zorgen voor een Gezonde Sportomgeving. Dit betekent naast een gezond aanbod in de kantine ook het uitdragen en naleven van NIX18; geen alcohol onder de 18 jaar!

Daarom was er voor de meiden- en jongensteams onder de 15, hun ouders, trainers en coaches op 3 november 2022 een voorlichtingsavond waar kinderarts Nico van der Lely heeft verteld over zijn ervaringen op de Spoedeisende Hulp en heeft uitgelegd waarom alcohol juist bij jongeren zo schadelijk is.

Daarnaast heeft de voetbalclub het NIX18 logo doorgevoerd in haar huisstijl; deze is terug te zien op het sportpark, de kantine, de tenues en het logo prijkt sinds dit weekeinde ook levensgroot op de tribune van de Didamse club.

Lees verder over dit onderwerp in het AD artikel van 26-03-23.

Sporten is gezond voor het lichaam, maar ook gezonde hersenen zijn belangrijk! Kinderarts Nico van der Lely heeft op maandagavond 30 januari jl. hierover uitleg gegeven bij voetbal- en handbalvereniging Verburch in Poeldijk.

Nog steeds kunnen vier op de vijf jongeren onder de 18 jaar alcohol krijgen in de sportkantine. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Dat mag van kinderarts Nico van der Lely omlaag en daarom gaat hij langs bij Westlandse sportclubs om voorlichting te geven. Het doel van de avond is om de ouders, trainers en de leiders van de jeugdleden meer bewust te maken van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door jongeren.  Dr. Nico van der Lely laat zeer gedreven en op begrijpelijke wijze zien wat overmatig alcoholgebruik doet met de ontwikkeling van jongeren en hun brein.

Tijdens deze avond waren ook Brijder verslavingszorg en Vitis Welzijn aanwezig. Deze organisaties zijn onderdeel van de werkgroep alcoholpreventie Westland.

.

Op maandag 23 januari 2023 stond Nico van der Lely op de maandelijkse zeepkist van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hij vertelde de aanwezige collega’s meer over zijn werkzaamheden in én buiten het ziekenhuis rond het voorkomen van alcoholintoxicaties onder jongeren. Ook het recente promotieonderzoek van arts-onderzoeker Loes de Veld naar deze jongeren kwam aan bod. Nico van der Lely was haar promotor tijdens dit onderzoek, evenals Carina Hilders (bestuursvoorzitter Reinier de Graaf).

Bekijk hier de zeepkistsessie.

.

Op vrijdag 16 december 2022 verdedigde Loes de Veld haar proefschrift getiteld: ’Only Just Eighteen? Adolescent alcohol intoxication: the Dutch approach to management‘.

Samenvatting:

De zorg voor jongeren met een acute alcoholintoxicatie is een belangrijk onderdeel in de zorg voor adolescenten en draagt bij aan het opgroeien tot een gezonde volwassene. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van de zorg voor jongeren met een alcoholintoxicatie onderzocht: preventie, acute diagnostiek en poliklinische follow-up.

Deel 1 bestaat uit 4 hoofdstukken en gaat over de preventie van alcohol intoxicaties bij jongeren. In deze vier hoofdstukken worden verschillende risicofactoren en determinanten onderzocht: de leeftijd van eerste alcoholgebruik, de positie van het kind in het gezin, het tijdstip op de dag en alcohol-specifieke regels door ouders.

Deel 2 bestaat uit twee hoofdstukken en focust zich op de resultaten die betrekking hebben op diagnostisch onderzoek verricht bij jongeren met een alcohol intoxicatie: urine toxicologie screening en het hartfilmpje (ECG). Het onderzoek naar de resultaten van de urine toxicologie screening toont aan dat 11.8% van de jongeren met een alcohol intoxicatie ook drugs heeft gebruikt. Het onderzoek naar de hartfilmpjes toont aan dat circa 10% vqn de jongeren met een alcohol intoxicatie verlenging heeft van een specifiek stukje van het hartfilmpje: het QTc-interval. Hoewel verlenging van het QTc-interval kan leiden tot ritmestoornissen, werd dit niet gezien in onze studiepopulatie.

Het 3e deel bestaan uit 2 hoofdstukken en gaat over de follow-up van jongeren met een alcoholvergiftiging. De opkomt bij de polikliniek voor Jeugd & Alcohol is 91%, wat het een geschikt moment maakt om te screenen voor factoren en psychologische aandoeningen die het risico op herhaling of alcoholgebruik later in het leven verkleinen.

.

Op 8 december 2022 vond het parlementair rondetafel debat “Tackling underage drinking! What will it take?” virtueel plaats. Het debat werd georganiseerd door Vinum Et Spiritus, met mevrouw Nawal Farih (federaal parlementslid CD&V) als co-host. Tijdens dit debat bracht prof. dr. Nico van der Lely de ‘Dutch case’ over het veranderen van de wettelijke aankoopleeftijd van alcohol naar 18 jaar in Nederland. Vervolgens namen zowel prof. dr. Nico van der Lely als prof. dr. Guido Van Hal deel aan de paneldiscussie.

.

Op 24 november 2022 vierden de leerstoel haar 1-jarig bestaan, in de vorm van een wetenschappelijk symposium in het Hof van Liere op de stadscampus van de UAntwerpen.

Het symposium werd geopend door leerstoelhouder Prof. Dr. Nico van der Lely en titularis Prof. Dr. Guido Van Hal. Hierna volgden de wetenschappelijke presentaties van onderzoeksresultaten door Louise Pigeaud en Loes de Veld, PhD studenten aan de Erasmus Universiteit in Nederland, en Hanna van Roozendaal, PhD student aan de UAntwerpen. Vervolgens volgde een discussie met alle aanwezigen.

.

Op 3 november 2022 heeft kinderarts Nico van der Lely gesproken op het jaarlijks symposium van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Hulpverleners (NVBMH).

.

De Global Goals of Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelstellingen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen, en zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

De prachtige portretten die fotografe Esther de Cuijper van 17 Delftse Goalgetters maakte hangen vanaf 17 oktober in het Stadskantoor. De GoalGetters zijn 17 Delftenaren die zich inzetten voor één van de Sustainable Development Goals. De duurzame ontwikkelingsdoelen waarvoor zij zich inzetten worden hiermee ook in het zonnetje gezet.

Het netwerk Delft4GlobalGoals is groter dan deze 17 mensen, maar zij symboliseren samen dat in Delft op een breed terrein aan de duurzame ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt.

.

Op 29 september 2021 vond de officiële start van de leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol plaats in het Hof van Liere op de stadscampus van de UAntwerpen.

Tijdens de inauguratie werd een videoboodschap getoond van minister Beke, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, evenals van Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. De verwelkoming werd gedaan door de heer Guy Hubens, Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Prof. Dr. Carina G.J.M. Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, gaf toelichting over de engagement tot de oprichting van de leerstoel en Prof. Dr. Nico van der Lely gaf de inaugurele lezing. Prof. Dr. Guido Van Hal en doctoraatstudenten Hanna van Roozendaal gaven een slotbeschouwing en deelden de eerste resultaten van onderzoek binnen de leerstoel. Er volgde een officiële inauguratie van de leerstoel door de heer Filip Lardon, vicerector Dienstverlening Universiteit Antwerpen. Tot slot volgde een receptie met alle aanwezigen.

Er verscheen ook een persbericht over de inauguratie.