Staat uw vraag met antwoord er niet tussen?

U kunt altijd contact met ons opnemen!

Wat zijn de gevolgen voor het lichaam van een jongere die zichzelf in een coma heeft gedronken?

Bij alcoholgebruik is er een verhoogde kans op fysiek letsel door verkeersongevallen, geweld of seksueel misbruik. Als gevolg van het alcoholgebruik zijn er evenwichtsstoornissen en ook afwijkingen de zout- en vochthuishouding kan lijden tot vallen.

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar binge-drinken en hersenletsel. Er is gebleken dat jongeren die grote hoeveelheden alcohol binnen korte tijd drinken (binge) last kunnen krijgen van geheugen- en aandachtstoornissen. Ook kunnen ruimtelijk-visuele functies verstoord zijn.

De relatie met psychische klachten is nog niet geheel duidelijk. Bij jongeren die alcohol gebruiken komt vaker ADHD en autistiforme stoornissen voor, met name ontremming lijkt daarin een rol te spelen. Ook opstandig gedrag, geweld en depressie zijn vaker aanwezig. Met name de vraag wat het kip en het ei is, is niet eenduidig te beantwoorden. Drinken jongeren met deze klachten meer, of is alcohol de oorzaak van deze klachten?

Tot slot zijn er de bekendere gevolgen van langdurig en problematisch alcohol gebruik (chronische alcoholgebruik, of verslaving) die bijvoorbeeld leverfalen kunnen geven, maar ook de hartspier en zenuwen aan kunnen tasten. Verder komen bij deze mensen vaker hoge bloeddruk, alvleesklierontsteking en keel- en mond kankers voor. Dit zijn allemaal levensbedreigende aandoeningen die irreversibel zijn (de schade kan niet meer ongedaan gemaakt worden). Ze zijn derhalve ook niet makkelijk te behandelen. De enige ‘makkelijke’ oplossing is niet beginnen met drinken. Of op tijd stoppen met drinken. Bij verslaafden is dit echter een heel moeilijk probleem.

Binnen het Reinier de Graaf is een protocol ontwikkeld waarbij de jongeren die opgenomen zijn met een intoxicatie, uitgenodigd worden voor een afspraak op de poli van de kinderpsychologie en kindergeneeskunde. Hier wordt gekeken of er onderliggende problematiek is, o.a. verslaving, maar ook gezinsproblematiek of ernstige psychische problemen. Als er psychische of sociale problematiek aanwezig is, zal de jongeren daar ook voor behandelt worden. Dit is geen direct gevolg, de relatie is nog onduidelijk, maar wel belangrijk om rekening mee te houden.

Kan de RDGG helpen om de groei van alcoholmisbruikende jongeren om te zetten in een daling? En zo ja: hoe?

Met name ouders hebben een grote invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. Uit onderzoekk is gebleken dat de kinderen van ouders die duidelijke regels stellen minder vaak en minder veel drinken. Ook op latere leeftijd.

Ook wij zien dit terug. Een groot deel van de kinderen die bij ons opgenomen is geeft aan dat ze in de thuissituatie drinken, of zelfs hun eerste slok alcohol ophebben. Zelfs na de opname als gevolg van alcoholvergiftiging geeft ongeveer 50% van de jongeren aan dat ouders geen specifieke regels hebben.

Tot slot is er ook politieke invloed (wettelijke leeftijd dat alcoholgebruik is toegestaan, belasting op alcohol en sigaretten, openingstijden van cafés etc.) die direct meespeelt in het alcoholgebruik onder adolescenten.

Deze ontwikkelingen, die ook veel maatschappelijke-, of generatie-invloeden hebben, zijn in principe niet medisch van aard, maar van zeer groot belang voor de patiëntenzorg. Kinderartsen, maar ook huisartsen, of het ziekenhuis als geheel, kan helpen om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Met name voorlichting is dan van belang.

In welke regio’s drinken de meeste jongeren zich in een coma?

Over het algemeen is het niet regio-gebonden. Heel veel jongeren in Nederland drinken, en de opnames van jongeren zijn verspreid over heel Nederland. Omdat Delft bekend staat om de alcohol poli, word er in deze regio iets meer opgenomen. Dit betekent niet dat het meer voorkomt.

Als een opgenomen jongere bij jullie is gedetoxineerd (volgens mij is dat het juiste woord?), wat proberen jullie dan hem op het hart te drukken zodat hij/zij dit niet nog een keer doet?

Met name de voorlichting over de schadelijk effecten wordt gegeven. Jongeren weten niet allemaal dat alcohol drinken slecht is voor je. Zoals ik hierboven zei, proberen we ook met name ouders aan te spreken op het gedrag van de jongeren. Zij hebben veel invloed op het wel of geen alcohol drinken van hun kind.

Adolescenten zijn nog niet volwassen, en hun verantwoordelijkheidsgevoel moet nog ontwikkeld worden. Het is niet zo dat je hen de schuld kan geven. Je kan ze alleen bewuster maken van de gevaren. En via andere wegen zorgen dat ze niet in aanraking komen met alcohol.

P.S.: detoxinatie bestaat niet, volgens mij ontken je het woord door een nieuw werkwoord toe te voegen in dit geval: herstelt van de intoxicatie. ‘Detox’ in het engels betekent dacht ik ook afkicken en niet herstellen van de intoxicatie zelf. Maar exact weten doe ik het niet.

Is het geen idee dat jongeren die dit hebben ervaren als een soort ‘straf’ voorlichting moeten geven over alcoholmisbruik? Of gaat dat voor jullie te ver om het probleem op te lossen?

Ik vind persoonlijk dat dat zeker een goed idee is. Net als met seksuele voorlichting, en voorlichting over drugs, is de vraag wat de juiste leeftijdsgroep is, hoe je het over brengt en door wie het gedaan moet worden. Alleen SIRE-reclame spotjes, is wellicht niet genoeg.

Peer-pressure (groepsdruk van leeftijdsgenoten) is iets wat met name onder adolescenten een hele grote rol speelt. Door voorlichting aan elkaar te geven, probeer je niet een individu maar een hele groep positief te beïnvloeden.

Toch wil ik nogmaals benadrukken dat niet alleen adolescenten zelf, maar juist ook hun ouders voorlichting nodig hebben. Hoe je hen bereikt is een andere vraag.

Komen er meer jongens of meer meisjes in het ziekenhuis terecht?

Er is geen verschil in het aantal jongens of meisje wat opgenomen wordt (ongeveer 50-50%), wel is er een verschil in leeftijd. Jongens zijn ouder, meisjes jonger. Ook lijkt er een ander drinkpatroon te zijn. Jongens worden opgenomen met een hoger alcoholpromillage dan meisjes. Jongens drinken ook vaker bier, en meisjes vaker wijn. Verder onderzoek naar jongens en meisjes wat betreft alcohol misbruik zal nog moeten volgen.

Hoe verloopt het proces in het ziekenhuis? Hoelang blijven de jongeren daar, wat wordt er met iemand gedaan die binnenkomt enz.?

In eerste instantie worden de kinderen opgevangen op de SEH, ze worden geheel nagekeken op verwondingen, er wordt bloed geprikt en ze worden behandeld voor afwijkingen in de vocht, zout- en mineralen huishouding indien nodig. Als het bewustzijn ernstig verlaagd is worden ze opgenomen op de Intensive Care afdeling zodat ze beter in de gaten gehouden worden. Een verminder bewustzijn is gevaarlijk omdat je soms minder goed adem kan halen, of een lage bloeddruk hebt.

Daarna blijven ze een nacht in het ziekenhuis op de kinderafdeling. De volgende dag gaan ze vroeg uit bed en krijgen ze voorlichting over alcoholmisbruik via een website. In principe blijven ze 1 nacht/dag, indien het nodig is ze toch langer te houden blijven ze een nacht extra. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien ze nog een verminderd bewustzijn hebben of secundair letsel na een val in de vorm van botbreuken of hersenschudding.

Waar lopen de jongeren de meeste kans op een alcoholvergiftiging?

De locaties waar jongeren drinken verschillen. Meest voorkomend is met vrienden, of in openbare gelegenheden. Ook drinken jongeren thuis bij ouders. En de zelfgemaakte hangplekken (hok, keet, caravan, schuur etc.) van jongeren zijn berucht om de grote hoeveelheid alcohol die daar geconsumeerd wordt. Een kans berekening maken waar jongeren het meeste risico lopen is lastig.

De precieze verdeling in Nederland is onbekend. Over het algemeen is alcoholgebruik niet regio-gebonden. Heel veel jongeren in Nederland drinken, en de opnames van jongeren zijn verspreid over heel Nederland. Omdat Delft bekend staat om de alcohol poli, word er in deze regio iets meer opgenomen. Dit betekent niet dat het meer voorkomt.

Waarom denkt u dat jongeren onder de 16 gaan drinken?

Jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van alcoholgebruik. Het is vandaag de dag een maatschappelijk gebruik welke moeilijk te veranderen is. Veel adolescenten vinden het stoer veel te drinken. De druk van leeftijdsgenoten speelt met name in de adolescentie een belangrijke rol. Maar ook de directe beschikbaarheid van alcohol houdende dranken (in restaurants, thuis, bij oudere vrienden, in de supermarkt), de invloed van ouders (als ouders drinken toestaan, doen kinderen dat ook) en de financiële welvaart (veel jongeren hebben een baantje en daardoor het geld alcohol te kopen) spelen mee. Het binge drinken komt met name omdat jongeren minder snel effect voelen van alcohol. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de zich nog ontwikkelende hersenen. Daarom drinken ze veel zonder veel symptomen en gaan ze opeens ‘out’.

Vindt u dat ouders met kinderen onder de 16 het drinken van alcohol mogen verbieden en waarom vindt u dat?

Onder de 18 (en ook nog op latere leeftijd) is de ontwikkeling naar emotionele regulatie en zelfverantwoordelijkheid nog volop in gang. Het zijn in eerste instantie niet de jongeren zelf, die als ‘schuldige’ aangewezen moeten worden. Het zijn de volwassenen die ofwel het verkeerde voorbeeld geven, of zelf niet de verantwoordelijkheid nemen om duidelijke regels op te stellen voor hun kinderen. Ouders zijn zich onvoldoende bewust van de invloed die ze uitoefenen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jongeren zeer gevoelig zijn voor hun ouders als rol model, ook als adolescent. Dus kinderen in de thuissituatie veel      confronteren met alcohol, of ze zelfs alcohol aanbieden komt niet ten goede aan de overdadige alcohol consumptie van adolescenten. Wij geven ook wel eens het voorbeeld van cocaïne, iedereen weet dat dat slecht voor je is, dat geef je toch ook niet aan je kinderen?

Derhalve vinden wij dat ouders duidelijke regels op moeten stellen wat betreft alcohol, en het onder de 16 zeker onverantwoordelijk is. Maar tot onder de 18 verboden zou moeten worden.

Wat zijn volgens u de nadelen voor het drinken van alcohol?

Bij alcoholgebruik is er een verhoogde kans op fysiek letsel. Als gevolg van het alcoholgebruik zijn er evenwichtsstoornissen en ook afwijkingen de zout- en vochthuishouding kan lijden tot vallen. De laatste jaren worden er veel onderzoek gedaan naar binge-drinken en mentaal letsel. Er is gebleken dat jongeren die grote hoeveelheden alcohol binnen korte tijd drinken (binge) last kunnen krijgen van geheugen- en aandacht stoornissen. Ook kunnen ruimtelijk- visuele functies verstoord zijn.

Er zijn ook sociale nadelen; de politie heeft er veel overlast van niet alleen in de vorm van geweld, maar ook als gevolg van trauma. De financiële belangen zijn tweeledig, grote bierproducenten hebben zeer veel baat bij het alcohol gebruik onder jongeren, tegelijkertijd is het een belasting voor de gezondheidszorg met bijna 600 opnames per jaar.

Wat vindt u van het alcohol gebruik onder de jongeren, met name in het Westland?

Jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van alcoholgebruik. Het is vandaag de dag een maatschappelijk gebruik welke moeilijk te veranderen is. Veel adolescenten vinden het stoer veel te drinken. Echter alcohol gebruik op jonge leeftijd is schadelijk. Jongeren onder de 16 jr mogen niet drinken en zouden dit ook niet moeten doen. Bovendien is die periode in het leven er een waarin veel belangrijke toekomst beslissingen gemaakt worden, o.a. over werk, school en privé leven. Indien de alcohol je vermogen om daar goed over te beslissen aantast, maak je wellicht de verkeerde keuzes.

Tegelijkertijd zijn jongeren minderjarig, zij hebben nog niet de verantwoordelijkheid goed met hun eigen gezondheid om te kunnen gaan. Met name aanvoelen wanneer te stoppen met drinken kunnen deze kinderen niet. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders, de overheid, scholen, sportclubs en ook de gezondheidszorg.

Dit is in het Westland niet verschillende van andere delen van Nederland (of de wereld). Ook in bijvoorbeeld Oost-, en Zuid-Nederland bestaan hangplekken waar van te voren gedronken wordt, en schuurfeesten, en grote discotheken waar in bussen naartoe gereden wordt.

Is het waar dat vrouwen slechter tegen alcohol kunnen dan mannen en waarom is dit anders zo?

Wanneer je alcohol drinkt, wordt dit opgenomen in de bloedbaan. De hoeveelheid die door de bloedbaan loopt word uitgedrukt in promillage (een concentratie). Meisjes hebben vaak bij lagere concentraties al meer ‘klachten’. Ze worden dus sneller dronken, dit heeft te maken met het metabolisme wat anders is bij vrouwen. De hoeveelheid water in het lichaam is minder en de activiteit van de eiwitten die alcohol afbreken is anders.

Wanneer is volgens u iemand verslaafd aan alcohol?

De definitie van verslaving is als je niet meer zonder kan. Bij het merendeel van deze jongeren is dit nog niet aan de orde.

Is alcohol een probleem voor de maatschappij?

De overige problemen die voortkomen uit alcohol gebruik, naast schade voor de jongere zelf, en zijn direct omgeving, zijn bijvoorbeeld de politie die veel te maken krijgt met dronken jongeren die gewelddadig zijn, of gevonden worden onderkoeld in de sloot. De gezondheidszorg heeft er als maatschappelijke instelling mee te maken. Dit levert dus ook financiele nadelen met zich mee.

Ook scholen hebben er veel overlast van, op sommige scholen worden de wiskundelessen verplaatst van maandag ochtend naar de middag, omdat jongeren na een weekend vol alcohol niets op kunnen nemen (het geheugen wordt aangetast).

De eventuele maatschappelijke lange termijn gevolgen zijn nog niet te overzien, of er straks een generatie ontstaat die moeite heeft met remming (disinhibition) en hersenschade opgelopen heeft, is naar mijn mening nog niet te voorspellen.

Vindt u dat de regering meer aan alcohol gebruik onder jongeren kan doen en waarom vindt u dat?

De oplossingen moeten naar ons idee multidisciplinair aangepakt worden. Zowel de overheid   heeft er invloed op wat betreft regelgeving (bijvoorbeeld, de grens van alcohol gebruik verhogen naar 18 jaar), alsmede de commerciële sector (restaurants, cafés en slijterij bijvoorbeeld) via strengere controle op leeftijd. Zij zouden zich mede verantwoordelijk moeten voelen.

Hoe reageren jongeren volgens u op voorlichtingen en maatregelen om het alcoholgebruik te verminderen?

Veel jongeren zijn nog niet volwassen, en hun verantwoordelijkheidsgevoel moet nog ontwikkeld worden. Het is niet zo dat je hen de schuld kan geven. Je kan ze alleen bewuster maken van de gevaren. En via andere wegen zorgen dat ze niet in aanraking komen met alcohol.

Bij 80% van de jongeren is na de interventie ene gedragsverandering te zien, bij ouders is het percentage ongeveer gelijk. Ook melden zich veel klassen aan voor voorlichtingslessen, blijkbaar ook een teken dat er wel degelijk interesse voor is en jongeren er mee bezig zijn. Uit ervaring blijkt dan dat het alcohol gebruik ingebed zit in de cultuur van de adolescenten, maar zij geen idee hebben wat de gevolgen zijn. Een ander voorbeeld wat we vaker noemen is cocaine. Als je weet dat het slecht voor je is, waarom zou je er dan gebruik van maken.

En waarom zouden ouders het dan toestaan? Je geeft je kind toch ook geen lijntje coke? De respons is dan ‘maar dat is anders’, naar onze mening niet. Alcohol is onder de 18 slecht voor je hersenontwikkeling, en dus moet je niet drinken.