Carina Hilders en Nico van der Lely ondertekenen Preventieakkoord Delft

Op dinsdag 26 oktober hebben de gemeente Delft en diverse Delftse organisaties een lokaal preventieakkoord ondertekend. Hierin staan concrete afspraken gericht op genotmiddelenpreventie in Delft, waaronder alcohol, roken en drugs. Het akkoord wordt de komende jaren actief ingezet voor burgers en de meest kwetsbare inwoners van Delft, met als doel hen te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes ten aanzien van genotmiddelen. Namens het Reinier de Graaf ziekenhuis ondertekende directievoorzitter Carina Hilders het preventieakkoord, evenals onze kinderarts Nico van der Lely namens de Stichting Jeugd en Alcohol.

Vanuit onze aangepaste strategie ondersteunt het Reinier de Graaf ziekenhuis deze lokale samenwerking en zetten wij ons in om de gezondheid, vitaliteit en eigen regie van inwoners en medewerkers te vergroten. Wij maken ons hard voor een gezonde leefstijl en omgeving, en om toekomstige gezondheidsproblemen te voorkomen zodat we de druk op de zorg kunnen verlagen.

Via de Stichting Jeugd en Alcohol en de verschillende alcoholpoli’s blijven we inzetten op preventie en bewustwording rond alcoholmisbruik onder jongeren. Daarnaast zetten we ons ook actief in voor een rookvrije generatie en gaan we in 2022 het gehele ziekenhuisterrein rookvrij maken.

Meer informatie over het Preventieakkoord Delft is hier te vinden.