Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport

NOC*NSF streeft naar een verantwoord alcoholgebruik binnen de sport. NOC*NSF heeft de afgelopen jaren in samenwerking met sportbonden en andere partijen geïnvesteerd in de ontwikkeling en verspreiding van diverse ondersteuningsinstrumenten voor een goed alcoholbeleid bij sportverenigingen. Deze investeringen hebben ervoor gezorgd dat veel verenigingen een alcoholbeleid hebben binnen hun sportvereniging.Niettemin blijven sportverenigingen onvoldoende scoren op het handhaven van leeftijdsgrenzen in de sportkantine. Er wordt te weinig gevraagd naar een legitimatiebewijs bij aankoop van alcohol door jongeren. Dit blijkt vooral uit onderzoeken met mystery guests die worden uitgevoerd in opdracht van Ministerie van VWS. Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving van de leeftijdsgrenzen bij sportverenigingen. In 2011 handhaafde slechts 4% van de sportverenigingen de leeftijdsgrens van 16 jaar bij mystery kids onderzoek. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 15% (2013). Dit is echter nog te weinig om te spreken van een goede handhaving van het alcoholbeleid, maar er is beweging.Stichting Jeugd en Alcohol en NOC*NSF willen de handhaving van leeftijdsgrenzen binnen de sportvereniging verder verbeteren en alcoholmisbruik tegen gaan. Hiervoor is een toenemende bewustwording van de problematiek binnen de sportwereld noodzakelijk.Op 11 april 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn en kinderarts Nico van der Lely het project landelijke bekendheid gegeven tijdens de korfbalfinale in Ahoy.