Artikel gepubliceerd in ‘Journal of Adolescent Health’

Uit onderzoek van kinderarts Nico van der Lely en promovenda Louise Pigeaud bleek dat tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werd opgenomen drastisch afnam in vergelijking met de periode vóór de lockdown. Het aantal alcoholintoxicaties steeg weer aanzienlijk toen er daarna een tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen kwam.

Meerdere verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven zoals sluiting van horeca en sportclubs waardoor minderjarigen moeilijker aan alcohol konden komen. Daarnaast was er ook meer ouderlijke supervisie thuis door het thuiswerken van mensen tijdens de lockdown.

Nu er versoepelingen van de coronamaatregelen zullen komen is het dus van belang om jongeren te behoeden voor het inhalen van de rustige lockdown maanden door extra hard te feesten met veel alcohol. Daarom blijven wij met de alcoholpoli’s en de Stichting Jeugd en Alcohol inzetten op preventie en bewustwording rond alcoholmisbruik onder jongeren. 

Lees hier het artikel van promovenda Louise Pigeaud.