Boeken

Wat ouders, opvoeders en mensen in de zorg moeten weten: “Onze kinderen en alcohol”  en “De Alcoholvrije Puber”. Naast deze praktische gidsen, is er een informatieboekje Alcohol voor kinderen van 11 t/m 14 jaar.
Onze kinderen en alcohol 2NwAdam_AlcoholvrijePuberAANBIEDING01 

Onze kennis in biologieboeken
De  kennis over jongeren en alcohol die onze stichting de afgelopen jaren heeft vergaard, is in overleg met educatieve uitgevers inmiddels opgenomen in Leerboek Biologie, in Leerboek Kinderverpleegkundige en in nr 68 Alcohol van de reeks informatieve boeken Informatie (11-14 jaar) van het Documentatiecentrum.