Informatieve avond bij SDO Kamerik

De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Deze nieuwe wet is een goede aanleiding om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdiend. 

Sportservice Wageningen

Tijdens de bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die de rol als bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit die rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.

Gemeente Voerendaal

Thema-avond verantwoord alcoholgebruik in de sport.

Bijeenkomst Scheveningse Voetbal Vereniging

Thema-avond verantwoord alcoholgebruik bij SVV Scheveningen, met als leerdoelen:
– Het creëren van bewustwording van alcoholgebruik binnen de sportvereniging;
– Het creëren van bewustwording van de invloed die vanuit verschillende rollen (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) kan worden uitgeoefend met betrekking tot verantwoord alcoholgebruik;
– Het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik onder jeugd (o.a. door het handhaven van leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van alcohol);
– Het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik in het verkeer (o.a. door het voorkomen van rijden onder invloed vanuit de sportkantine).

Bijeenkomst bij Hockey Club Wateringseveld

Informatieve avond over verantwoord alcoholgebruik in de sport.

Informatieavond gemeente Winterswijk en gemeente Oost Gelre

De gemeente Winterswijk organiseert samen met de gemeente Oost Gelre een avond over de effecten van alcohol bij kinderen.

Bijeenkomst Brijder Jeugd Alkmaar

Thema-avond Gemeente Koggenland

Thema-avond verantwoord alcoholgebruik binnen de sportvereniging. Een informatie bijeenkomst voor bestuurders, trainers/coaches, barvrijwilligers en ouders. Tijdens deze bijeenkomst komt o.a. aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben.

Frisvalley: “Geen 18? Dan geen alcohol!”

FrisValley is het regionale alcoholmatigingsproject van Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

De gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe zijn ook aangesloten bij FrisValley (behalve op het gebied van toezicht & handhaving).

Onder het motto “Geen 18? Dan geen alcohol!” wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij ook op het netwerk rond jongeren: ouders, horeca, sportverenigingen, scholen en supermarkten.

Euro Global conference on Pediatrics and Neonatology

Inge Wolberink zal tijdens het Euro-Global conference on Pediatrics and Neonatology in Rome een presentatie geven met als titel: “Eleven years of alcohol intoxications in adolescents in all Dutch pediatric departments. Alcohol poisoning and the role of tobacco, illicit drugs and medication”