Gemeente de Ronde Venen

Inge Wolberink zal namens de Stichting Jeugd en Alcohol in samenwerking met NOC*NSF in de gemeente de Ronde Venen een presentatie houden in het kader van het project ‘Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport’. Meer informatie volgt.

“Om verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) te stimuleren, zijn er (interactieve) bijeenkomsten ontwikkeld voor bestuurders, trainers/coaches, barvrijwilligers en ouders.
Tijdens een bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die u vanuit uw rol (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit uw rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.”

Gemeente Voerendaal

Inge Wolberink zal in samenwerking met NOC*NSF in de gemeente Voerendaal een presentatie houden in het kader van het project ‘Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport’. Meer informatie volgt.

“Om verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) te stimuleren, zijn er (interactieve) bijeenkomsten ontwikkeld voor bestuurders, trainers/coaches, barvrijwilligers en ouders.
Tijdens een bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die u vanuit uw rol (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit uw rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.”

Gemeente Doetinchem

Nico van der Lely zal in samenwerking met NOC*NSF in de gemeente Doetinchem een presentatie houden in het kader van het project ‘Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport’. Meer informatie volgt.

“Om verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) te stimuleren, zijn er (interactieve) bijeenkomsten ontwikkeld voor bestuurders, trainers/coaches, barvrijwilligers en ouders.
Tijdens een bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die u vanuit uw rol (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit uw rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.”

INoPSU conference – Glasgow, Scotland

The International Network of Paediatric Surveillance Units (INoPSU) is due to hold its 10th scientific conference in Glasgow, Scotland on 13 March 2018. The meeting will be held as a satellite session of the Royal College of Paediatrics and Child Health annual meeting. This conference will explore the public health and clinical impact of paediatric rare disease surveillance on child health and place it within a global perspective.

Dr Nico van der Lely will speak about treating alcohol intoxication within the paediatric setting.

Further information: www.inopsu.com/conference2018

Ouderavond Maerlant Lyceum Den Haag

In het kader van het onderwijsprogramma zal Nico van der Lely een presentatie geven over jongeren en alcohol, waarin hij onder andere vertelt wat alcohol doet op de ontwikkeling van jongeren en hun brein. Deze ouderavond zal plaatsvinden na een viertal lessen (gegeven door Nico van der Lely en Inge Wolberink) aan de leerlingen van de tweede en derde klas.

Gemeente Weert

Nico van der Lely zal in samenwerking met NOC*NSF in de gemeente Weert een presentatie houden in het kader van het project ‘Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport’. Meer informatie volgt.

“Om verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) te stimuleren, zijn er (interactieve) bijeenkomsten ontwikkeld voor bestuurders, trainers/coaches, barvrijwilligers en ouders.
Tijdens een bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die u vanuit uw rol (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit uw rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.”

Gemeente Montferland

Nico van der Lely zal in samenwerking met NOC*NSF bij de gemeente Montferland een presentatie houden in het kader van het project ‘Voorkom Alcoholmisbruik in de Sport’. Meer informatie volgt.

“Om verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) te stimuleren, zijn er (interactieve) bijeenkomsten ontwikkeld voor bestuurders, trainers/coaches, barvrijwilligers en ouders.
Tijdens een bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die u vanuit uw rol (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit uw rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.”

OSG Symposium Spoedeisende Geneeskunde

Vanuit het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG) wordt op woensdag 20 december 2017 een symposium Spoedeisende Geneeskunde georganiseerd.

Hier zal ook Dr. Nico van der Lely spreker zijn. Aan de hand van casuïstiek laat hij zien wat de gevolgen van alcohol zijn op het zich ontwikkelende brein van het kind en wat de omvang is van de problemen die dit tot gevolg heeft. In 2006 opende hij samen met kinder- en jeugdpsycholoog Mireille de Visser de eerste polikliniek Jeugd & Alcohol.
Tevens is hij mede-initiator van het Nederlands Signalering Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) aangaande alcoholopnames van adolescenten in alle Nederlandse ziekenhuizen. Dr. Nico van der Lely heeft meerdere boeken uitgegeven over deze problematiek.

Doelgroep: artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen, medewerkers veiligheidsregio’s, beleidsmakers in de zorg en iedereen die beroepshalve geïnteresseerd is.

College Universiteit Antwerpen

Voor het academiejaar 2017-2018 zal Nico van der Lely als onderdeel van de module ‘Arts en Maatschappij 1’een college geven over jeugd en alcohol.

College VUmc Amsterdam

31 derdejaars geneeskundestudenten van VUmc volgen de de minor “Child Healthcare”, waarbij de rode draad wetenschappelijk onderzoek is. De derde en laatste maand staat in het kader van “Child and Adolescent Public Health”. In dit kader houdt Nico van der Lely een college over Binge drinking.