Bijeenkomst SV Loil

“Verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine”, dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomst bij SV Loil in Didam.

Vragenuurtje scholieren

Kinderarts Van der Lelij organiseert een maandelijks vragenuur ´Schadelijke effecten alcohol´ voor scholieren

Vanaf 20 september start kinderarts Nico van der Lelij met een maandelijks vragenuur voor scholieren. De kinderarts speelt hiermee in op de groeiende belangstelling van jongeren om meer te weten te komen over dit onderwerp. Dit in verband met hun eigen gezondheid maar ook voor het maken van een profielwerkstuk over alcoholmisbruik. Daarom wil hij graag op een laagdrempelige manier met middelbare scholieren in gesprek komen over de schadelijke gevolgen van drinken.
Van der Lelij: “Er kwamen steeds meer informatieverzoeken binnen van scholieren. Ik ben blij dat het bewustzijn van de schadelijke effecten groeit en wil hier graag gehoor aan geven met een vragenuur waarin ik jongeren op een persoonlijke manier goed kan voorlichten`. Uit recent landelijk onderzoek van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde bleek onlangs dat het aantal coma zuipers in 2017 toch weer met 10% was toegenomen en dat maar liefst 860 jongeren in de Nederlandse ziekenhuizen waren opgenomen met een alcoholvergiftiging. Van der Lelij: “Dat zijn er 860 te veel. Ik ben kinderarts geworden omdat ik mij graag wil inzetten voor een goede gezondheid van kinderen. Het effect van comazuipen is te vergelijken met een flinke dreun met een honkbalknuppel met alle nare gevolgen van dien. Ik wil kinderen graag behoeden voor deze situatie of erger. En ik vind het een goede zaak dat zij hier aandacht aan besteden in een profielwerkstuk. Daarom ben ik gestart met dit speciale vragenuur”.
Middelbare scholieren zijn op 20 september van 15.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom in het Reinier de Graaf Gasthuis. Hun vragen zullen beantwoord worden door Dr van der Lely en/of Dr. Wolberink (arts-onderzoeker). Aanmelden kan per email bij het secretariaat Stichting Jeugd en Alcohol, mevrouw P. van de Weerd, P.vandeWeerd@rdgg.nl
De volgende vragenuren vinden plaats op 18 oktober 15.00 – 16.00 uur en op 27 november 15.00 – 16.00 uur.

Informatieavond HGC Wassenaar

In samenwerking met NOC*NSF wordt een informatieavond georganiseerd over verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine.

Gemeente Montferland

In samenwerking met Helder Theater zal Nico van der Lely lessen verzorgen aan de leerlingen van het Liemers College in Didam. Tevens zal ‘s avonds een informatie avond voor de ouders op het programma staan.

Informatieve avond bij SDO Kamerik

De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Deze nieuwe wet is een goede aanleiding om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdiend. 

Sportservice Wageningen

Tijdens de bijeenkomst komt aan bod welke gevolgen alcoholgebruik op het zich ontwikkelende kind, zijn omgeving en de samenleving hebben. Ook is de bijeenkomst gericht op de invloed die de rol als bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, heeft op het voorkomen van alcoholmisbruik door de jeugd en worden er handvatten aangereikt om verantwoord alcoholgebruik vanuit die rol te stimuleren. Tot slot worden er handvatten aangereikt om alcoholmisbruik in het verkeer te voorkomen.

Bijeenkomst bij Haagsche Korfbalclub ALO

Bij de Haagsche Korfbalclub ALO zal een informatieavond in het teken staan van verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine.

Vragenuurtje scholieren

Al lange tijd organiseert kinderarts Nico van der Lely een maandelijks vragenuur voor scholieren. De kinderarts speelt hiermee in op de groeiende belangstelling van jongeren om meer te weten te komen over dit onderwerp. Dit in verband met hun eigen gezondheid maar ook voor het maken van een profielwerkstuk over alcoholmisbruik. Daarom wil hij graag op een laagdrempelige manier met middelbare scholieren in gesprek komen over de schadelijke gevolgen van drinken.
Van der Lely: “Er kwamen steeds meer informatieverzoeken binnen van scholieren. Ik ben blij dat het bewustzijn van de schadelijke effecten groeit en wil hier graag gehoor aan geven met een vragenuur waarin ik jongeren op een persoonlijke manier goed kan voorlichten`. Uit recent landelijk onderzoek van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde bleek onlangs dat het aantal coma zuipers in 2017 toch weer met 10% was toegenomen en dat maar liefst 860 jongeren in de Nederlandse ziekenhuizen waren opgenomen met een alcoholvergiftiging. Van der Lely: “Dat zijn er 860 te veel. Ik ben kinderarts geworden omdat ik mij graag wil inzetten voor een goede gezondheid van kinderen. Het effect van comazuipen is te vergelijken met een flinke dreun met een honkbalknuppel met alle nare gevolgen van dien. Ik wil kinderen graag behoeden voor deze situatie of erger. En ik vind het een goede zaak dat zij hier aandacht aan besteden in een profielwerkstuk. Daarom ben ik gestart met dit speciale vragenuur”.
Middelbare scholieren zijn op 20 september van 15.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom in het Reinier de Graaf Gasthuis en zullen door Dr van der Lely of Dr Wolberink ontvangen worden. Aanmelden kan per email bij het secretariaat Stichting Jeugd en Alcohol, mevrouw P. van de Weerd, P.vandeWeerd@rdgg.nl
De volgende vragenuren vinden plaats op 18 oktober 15.00 – 16.00 uur en op 27 november 15.00 – 16.00 uur.

Gemeente Voerendaal

Thema-avond verantwoord alcoholgebruik in de sport. Inge Wolberink zal een presentatie geven over het effect van alcohol op het brein en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Bijeenkomst Scheveningse Voetbal Vereniging

Thema-avond verantwoord alcoholgebruik bij SVV Scheveningen, met als leerdoelen:
– Het creëren van bewustwording van alcoholgebruik binnen de sportvereniging;
– Het creëren van bewustwording van de invloed die vanuit verschillende rollen (bestuurder, trainer/coach, barvrijwilliger, ouder) kan worden uitgeoefend met betrekking tot verantwoord alcoholgebruik;
– Het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik onder jeugd (o.a. door het handhaven van leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van alcohol);
– Het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik in het verkeer (o.a. door het voorkomen van rijden onder invloed vanuit de sportkantine).