Polikliniek voor jeugd en alcohol

De polikliniek Jeugd & Alcohol bestaat 12 jaar. Inmiddels zijn Nederlandse jongeren niet langer de “zuipschuiten van Europa”, is de wettelijke leeftijd voor alcoholverkoop verhoogd van 16 naar 18 jaar, en is de attitude van ouders veranderd: was in 2011 nog slechts 21% het oneens met drinken onder 18 jaar, nu is dat 60% van de ouders. Maar er blijven nog genoeg doelstellingen over.

 

Moeder beboet om dronken meisje op feestje van dochter

https://nos.nl/artikel/2083678-moeder-beboet-om-dronken-meisje-op-feestje-van-dochter.html

 

Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport

NOC*NSF streeft naar een verantwoord alcoholgebruik binnen de sport. NOC*NSF heeft de afgelopen jaren in samenwerking met sportbonden en andere partijen geïnvesteerd in de ontwikkeling en verspreiding van diverse ondersteuningsinstrumenten voor een goed alcoholbeleid bij sportverenigingen. Deze investeringen hebben ervoor gezorgd dat veel verenigingen een alcoholbeleid hebben binnen hun sportvereniging.Niettemin blijven sportverenigingen onvoldoende scoren op het handhaven van leeftijdsgrenzen in de sportkantine. Er wordt te weinig gevraagd naar een legitimatiebewijs bij aankoop van alcohol door jongeren. Dit blijkt vooral uit onderzoeken met mystery guests die worden uitgevoerd in opdracht van Ministerie van VWS. Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving van de leeftijdsgrenzen bij sportverenigingen. In 2011 handhaafde slechts 4% van de sportverenigingen de leeftijdsgrens van 16 jaar bij mystery kids onderzoek. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 15% (2013). Dit is echter nog te weinig om te spreken van een goede handhaving van het alcoholbeleid, maar er is beweging.Stichting Jeugd en Alcohol en NOC*NSF willen de handhaving van leeftijdsgrenzen binnen de sportvereniging verder verbeteren en alcoholmisbruik tegen gaan. Hiervoor is een toenemende bewustwording van de problematiek binnen de sportwereld noodzakelijk.Op 11 april 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn en kinderarts Nico van der Lely het project landelijke bekendheid gegeven tijdens de korfbalfinale in Ahoy.

 

Meer ‘comazuipers’ ondanks hogere leeftijdsgrens alcohol

In 2014 belandden in Nederland 783 jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Dat zijn er 50 meer dan in 2013, toen er sprake was van een stabilisatie. In 2012 was zelfs sprake van een bescheiden daling (706). De toename zit vooral in de groep 13 en 14 jarigen. Zij blijken nog steeds makkelijk aan alcohol te kunnen komen. Het aandeel van 16 en 17 jarigen daalde in 2014, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NCK) naar alcoholmisbruik onder jongeren.

Lees meer