Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde (België)

Nederlandse ervaringen met alcohol intoxicaties bij minderjarigen: aankondiging van de Belgische registratie door kinderartsen.

Authors: E. van Zanten, J. Dedooy, J. Ramet, N. van der Lely.

In Nederland wordt sinds 2007, middels het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK), een stijgend aantal adolescenten geregistreerd met alcoholintoxicaties. Tot enkele jaren geleden was er weinig bekend over het aantal adolescenten opgenomen met alcoholintoxicaties, noch over demografische karakteristieken of de hoeveelheid en setting waarin gedronken werd. Met behulp van een vragenlijst ingevuld door kinderartsen, wordt het cohort steeds groter en is onderzoek naar kenmerken mogelijk. In de klinische praktijk worden kinderen opgenomen vanaf de Spoed Eisende Hulp met als belangrijkste symptoom verminderd bewustzijn. Naast bewaking van complicaties, bestaat de behandeling onder meer uit rehydratie. In het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is tevens een poliklinisch nazorgtraject gestart waarin voorlichting over alcohol en screening op onderliggende aandoeningen recidive van intoxicaties moeten voorkomen. Onderzoek van de World Health Organization (WHO) liet zien dat in de leeftijd van 10-24 jaar alcohol de belangrijkste bijdragende factor is voor het verlies van Disability Adjusted Life Years (DALY’s) (1). In mei 2012 is ook in België nationale monitoring gestart via de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. In dit artikel wordt de bestaande literatuur en de ervaringen in Nederland met jongeren opgenomen als gevolg van alcoholintoxicatie besproken.

Omschrijving

Via de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde worden sinds 2007 de jongeren opgenomen met een alcoholvergiftiging geregistreerd via een vragenlijst. Hieruit hebben we geleerd wat de gemiddelde leeftijd is, de gemiddelde alcohol concentratie, of er evenveel jongens als meisjes opgenomen worden en of daar verschillen tussen zijn. Zo kunnen we veranderingen in de tijd bekijken en verder onderzoeken wie deze jongeren zijn. Sinds mei 2012 is er ook in België een registratie gestart waardoor vergelijkingen mogelijk worden.