Nederlands Tijdschrift Kindergeneeskunde 2011

Toekomst van de alcoholpoli: trends van alcoholintoxicaties in de tijd; een waarschuwing?

Authors: N. van der Lely, M. de Visser, E. van Zanten.

Alcohol gebruik is een gewoonte die niet meer weg te denken is uit de hedendaagse maatschappij. Adolescenten zijn een relatief nieuwe, groeiende groep alcohol gebruikers met andere karakteristieken en presentaties. Bij jongeren en jongvolwassenen is alcoholgebruik de belangrijkste risicofactor voor een verlies aan kwaliteit van leven. Ook is alcoholgebruik tijdens de adolescentie geassocieerd met alcoholmisbruik later. In vorige voordrachten is reeds ingegaan op de opvang die ontwikkeld is voor deze adolescenten. Naar aanleiding van de pilotstudie worden vragen gesteld over de toekomst.

  • Wat zijn de trends in de tijd?
  • Hoe ziet de uitbreiding eruit van de alcoholpoliklinieken?
  • Zal de groei van alcoholintoxicatie aanhouden?
  • Zijn er subgroepen waarop we ons moeten richten?

Deze vragen zullen besproken worden in deze voordracht

Resultaten: Tot dusver zijn uit eerdere studies naar voren gekomen dat het aantal gevallen van alcohol intoxicaties onder jongeren stijgt. In 2007 zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen 297 jongeren met alcohol intoxicatie opgevangen, in 2008 was er een stijging van 13 % (N= 337), in 2009 48 % (N= 500) en in 2010 37% (N= 684). De gemiddelde leeftijd steeg van 15,3 jaar in 2007 tot 15,4 jaar in 2008 naar 15,7 jaar in 2009. In 2010 was de gemiddelde leeftijd 15,4 jaar. Er is een afname van het aantal 12-, 13- en 14 jarigen en een toename van 16- en 17-jarigen. Jongens zijn ouder dan meisjes; 15,3 vs. 15,7 jaar en hebben een hogere ethanolspiegel (1,94 vs. 1,79 g/L).  Het aantal uren buiten bewustzijn steeg van 2,2 naar 3,1 uur in 4 jaar. Naar aanleiding van deze cijfers en de pilotstudie van de alcoholpoli’s welke eerder besproken is, is een plan ontwikkeld om de zorg uit te breiden. In samenwerking met het ministerie van VWS zullen er nieuwe alcoholpoli’s opgezet worden. Deze zullen door het gehele land geopend worden om zo de opvang te optimaliseren.

Conclusie: Er is sprake van een stijging van het aantal alcohol intoxicaties in Nederland. De gemiddelde leeftijd ligt onder de wettelijk toegestane leeftijd voor alcohol consumptie. Er is een verschil tussen jongens en meisjes. Gezien de bewezen effectiviteit van het nazorgtraject van de huidige alcoholpoli’s zal er een uitbreiding plaatsvinden van het aantal, ondersteund door VWS en verspreid over het land.

Omschrijving

In het kader van het jaarlijks congres voor kinderartsen rapporteren we over de resultaten van de nationale registratie. Het aantal kinderen is flink toegenomen in de loop van de jaren. De gemiddelde leeftijd stijgt onder jongens, maar niet onder meisjes. De gemiddelde leeftijd is 15,5 jaar, het gemiddelde promillage is 1.85 g/L en het aantal uren buiten bewustzijn 3 uur. Met de Nederlandse ‘alcoholpoli’ hopen we de zorg voor de kinderen te verbeteren.