Nederlands Tijdschrift Kindergeneeskunde 2011

Resultaten van een 2-jarige pilot.

Authors: N. van der Lely, M. de Visser, E. van Zanten.

Het toenemend aantal en de ernst van de opgenomen adolescenten met een alcoholvergiftiging was de reden te komen tot de ontwikkeling van de “alcoholpoli” te Delft. Hierna volgde uitbreiding in nog 3 andere Nederlandse ziekenhuizen: Hoorn, Leeuwarden en Eindhoven/Veldhoven. Gedurende de jaren 2009 en 2010 heeft in deze ziekenhuizen een pilotstudie gelopen. In een vorige voordracht is het protocol besproken dat ontwikkeld is om deze jongeren op te vangen. Wij zullen de resultaten van de 2-jarige pilot met u bespreken. De primaire doelen van de opgezette ‘alcoholpoli’s’ zijn:

  • Voorkómen van een recidief alcohol intoxicatie / schadelijk alcoholgebruik als binge drinken door middel van een gedragsverandering bij jongere en ouders
  • Psychologische screening op onderliggende problematiek en op indicatie doorverwijzing
  • (Neuro)psychologisch onderzoek naar cognitieve schade

Doel: beschrijving van de effectiviteit van de interventie van polikliniek jeugd & alcohol

Methoden: In deze descriptieve multi-centrum studie werden alle patiënten van 11-18 jaar die opgenomen waren met een alcohol intoxicatie in 2009 en 2010 in de geselecteerde ziekenhuizen geïncludeerd. De patiënten werden uitgenodigd voor follow-up na 6-8 weken en 6-8 maanden bij de afdeling kinderpsychologie en bij de kinderarts. Retrospectief werden door middel van statusonderzoek data verzameld.

Resultaten: Er werden in de geselecteerde ziekenhuizen 356 jongeren opgenomen met een alcohol intoxicatie, de gemiddelde leeftijd was 16,0 jaar, er waren 48% meisjes (N = 171). Het gemiddeld ethanolpromillage bij opname was 1,90 ‰. In totaal hebben 204 (57,3%) jongeren een screeningsgesprek bij de psycholoog gehad. Bij 41% van deze jongeren was er sprake van psychische klachten en bij 32 % gezinsproblematiek. Bij 3,9% van de jongeren was er sprake van seksueel misbruik, voor of tijdens het incident van de intoxicatie. 65,7% van de jongeren had alcohol mogen proberen in de thuissituatie. De rol van ouders was in 67,7% verbeterd met het toepassen van alcohol specifieke opvoedingsregels, in de groep onder de 16 jaar was dit 82,5%. Er was sprake van een gedragsverandering ten opzichte van alcoholconsumptie bij 88,5% en abstinentie bij 60,6% van de jongeren die het gehele traject doorlopen hadden. 98% van de jongeren heeft geen recidief gehad.

Conclusie: De ‘Alcoholpoli’s’ blijken effectief in het drastisch reduceren van de kans op een recidief opname en in een positieve gedragsverandering t.a.v. alcoholgebruik bij zowel kinderen als ouders. Tevens kan gesteld worden dat de multidisciplinaire aanpak succesvol is in het detecteren van psychosociale, sociaal-emotionele en gedragsproblematiek en het aanbieden van diagnostiek indien geïndiceerd.

Omschrijving

In het kader van het jaarlijks congres voor kinderartsen rapporteren we over de resultaten van het nazorgtraject In een groot percentage van de gevallen was er sprake van psychische klachten, problemen in de thuissituatie of onduidelijke regels over alcohol. In deze populatie is er slechts 1 patiënt geweest met een 2e alcoholintoxicatie. De combinatie van begeleiding van zowel kinderarts als kinderpsycholoog blijkt succesvol.