Over de Stichting

Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind.
Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen.
Haar doel tracht de stichting te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg.

De Stichting Jeugd en Alcohol bestaat sinds 18 februari 2010 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 27372162, RSIN 8220.45.990. De stichting heeft van de Belastingdienst de Anbi-status toegewezen gekregen.

In de akte van oprichting staat formeel het doel van de stichting beschreven:

De stichting heeft ten doel het vaststellen, onderzoeken en mogelijk voorkomen van directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind en de gevolgen hiervan voor het kind, zijn omgeving en de samenleving alsmede het instellen en ondersteunen van een leerstoel verband houdende met voortgaande en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het bevorderen van die activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg al dan niet in samenwerking met anderen, welke een bijdrage kunnen leveren tot vergroting en verbreding van de kennis van schade van alcohol;
  2. het werven van fondsen teneinde de doelstellingen van de stichting te bereiken;
  3. het voeren van campagnes, het organiseren van of deelnemen aan evenementen en activiteiten alsmede het verstrekken van informatie op het gebied van de gezondheidszorg via gebruikelijke communicatiemiddelen;
  4. het leggen en onderhouden van contacten met instellingen, instanties en personen met doelstellingen verwant aan die van de stichting;
  5. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Klik hier om het Beleidsplan voor 2018-2022 in te zien.

Onze bestuursleden

dr. J.C. Kuijpers

dr. J.C. Kuijpers

voorzitter

Oud-gynaecoloog Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.

drs. J.E. van der Leije RA

drs. J.E. van der Leije RA

penningmeester

Werkzaam als partner/belastingadviseur bij Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam.

C.A.C.M. Oomen

C.A.C.M. Oomen

lid
Prof. dr. C.G.J.M. Hilders

Prof. dr. C.G.J.M. Hilders

lid; BIG-nr: 19044637501

Directeur Reinier de Graaf Ziekenhuis, Hoogleraar Medisch Management en Leiderschap

dr. N. van der Lely

dr. N. van der Lely

lid; BIG-nr: 69022449501

Kinderarts en oprichter van de alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.

Onze ambassadeurs

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft

“Ik heb mijn naam verbonden aan Stichting Jeugd en Alcohol omdat ik alcoholpreventie en het voorkomen van alcoholschade bij jongeren een erg belangrijk onderwerp vind. Jongeren zijn zich niet bewust van de impact die alcohol heeft. Misbruik kan ernstige schade aan het jonge brein veroorzaken. Het is niet zo onschuldig als het lijkt. Bovendien ervaart de stad ook de ándere kant van alcohol: de overlast. Als burgemeester kan ik bijdragen aan de bewustwording van de gevaren van alcohol. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld studenten- en sportverenigingen kan ik namens de stichting het onderwerp aan de orde stellen. Zo hoop ik dat we het alcoholgebruik onder studenten kunnen terugdringen, maar ook dat alcohol en sport niet langer een vanzelfsprekende combinatie is. Ik merk dat preventie steeds meer aandacht krijgt, en daar heeft Nico van der Lely een grote rol in gehad.”

Johan Wakkie, adviseur JOGG en aanjager NL2025

“Jongeren krijgen te maken met vele ongezonde verleidingen waaronder het drinken van alcohol. En drank is ondanks de strengere wet- en regelgeving nog relatief makkelijk verkrijgbaar. Daarom vind ik het belangrijk dat jongeren ook zelf verantwoordelijkheid nemen en beseffen hoe schadelijk overmatig alcohol kan zijn voor de ontwikkeling van hun brein. Ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij hebben een voorbeeldfunctie.  En moeten zich bewust zijn van de risico’s als ze drinken toestaan of zelfs stimuleren. Ik gun jongeren een gezonde leefomgeving waarin zij de juiste keuzes kunnen maken. De Stichting Jeugd en Alcohol heeft met voorlichting, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek al veel bereikt en ik steun Nico van der Lely met de stichting omdat hij zich dagelijks zeer bevlogen inzet voor een gezonde generatie”.

Samenwerkingspartners